Våld i nära relationer

Våld i nära relation förekommer oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsförmåga och ålder.  Socialtjänsten kan erbjuda rådgivning och olika former av stödinsatser både för våldsutsatta och för våldsutövare.

Under kontorstid kan du alltid nå socialsekreterare för att få hjälp via telefon 0525-180 00.

Socialjouren hjälper dig med det som ligger inom socialtjänstens ansvarsområde och sådant som inte kan vänta till nästa vardag. Om du behöver ett mer långsiktigt stöd förmedlar socialjouren kontakt med socialtjänsten närmast följande vardag.

Om situationen är akut, ring alltid 112!

Kontaktuppgifter till Socialjouren.

Läs mer om våld i nära relationer.

Orosanmälan

Vid oro för att en annan människa utsätts för våld eller om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller bevittnar våld kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten, du kan vara anonym.

E-tjänst för orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att barn far illa. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst för orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att vuxen person far illa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Orosanmälan i PDF format Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Stöd från organisationer och föreningar:

Kvinnofridslinjen
Telefon 020-50 50 50
www.kvinnofridslinjen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnojouren Runan
Telefon 0525-294 34
Kvinnojouren Runan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tanumshede

Kvinnojouren Emelie
Telefon 070-356 85 85
Strömstad

Somaya Stödjour, på flera språk
Telefon 020- 81 82 83
Somaya Stödjour Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Storasyster
Storasyster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. stöd till våldsutsatta flickor över 13 år

NCK- Nationellt Centrum för Kvinnofrid
Nationellt centrum för kunskap om mäns våld mot kvinnor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsoffermyndigheten
Brottsoffermyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsofferjouren
Telefon 116 006
Brottofferjouren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NCK- Mäns utsatthet för våld i nära relationer
Mäns utsatthet för våld i nära relationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödlinjen för män Manscentrum
Telefon 020-80 80 80
Hem - Stödlinjen för män (stodlinjenforman.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Manscentrum
Telefon 08- 643 11 83
Manscentrum - Kriscentrum för män Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MUM- Mottagning för unga män
Mottagning för unga män Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede