Trygghet mot brand hos äldre

Illustration av brandfara

Dödsbränder drabbar i allt högre grad våra äldre. Hälften av alla omkomna är över 60 år. Denna ökning har skett parallellt med en ökande medellivslängd, minskade vårdresurser och ett eget boende högre upp i åldrarna. Olika former av funktionshinder innebär att förmågan att själv förebygga och upptäcka brand samt att sätta sig i säkerhet minskar.

Svenska Brandförsvarsföreningen har därför i samverkan med Svenska Kommunförbundet, Kommunalarbetarförbundet och Räddningsverket utarbetat den här foldern. Foldern belyser några viktiga åtgärder för att minska brandriskerna hos våra äldre och vänder sig till omsorgspersonal m fl som vårdar och arbetar hos äldre. Vi har också tagit fram en utbildningsplan för omsorgspersonal. Räddningstjänsten handhar normalt sådan utbildning.

Illustration av brandvarnare.

Brandvarnare

Brandvarnare är en billig livförsäkring. Den varnar för rök. Det är röken som dödar.

Finns det ingen brandvarnare - Skaffa en! Brandvarnaren skall placeras i taket, en bit ut från väggen, gärna utanför sovrummet eller i hallen. Testa brandvarnaren regelbundet genom att trycka på testknappen eller genom att tända en tändsticka under den. När batterierna börjar ta slut piper brandvarnaren med en halv minuts mellanrum. Byt batteri. Det finns batterier som håller upp till 10 år. Rengör brandvarnaren genom att dammsuga den noggrant.

Att diskutera:

 • Hur många brandvarnare behövs i hemmet?
 • Hur fungerar en brandvarnare?
 • Hur ofta bör den kontrolleras och batteriet bytas?
 • Vem ska sköta underhållet av brandvarnaren?
 • Känner de äldre till hur det låter när batterierna börjar ta slut?
 • Hur kan du få de äldre att köpa en och installera brandvarnare om det inte redan finns en?
 • Hur varnas de äldre som har hörselproblem och inte hör brandvarnaren?
Illustration av timer.

Timer till spis, strykjärn m m

Glömda påslagna elapparater kan orsaka allvarliga olyckor. Brand eller torrkokning på grund av glömda spisar orsakar flera dödsbränder. En timer som bryter strömmen efter en bestämd tid är ett bra brandskydd. En sådan kan lämpligen installeras till i första hand spis, strykjärn och kaffebryggare. Det är lämpligt att dra ur stickproppen till kaffebryggaren, strykjärnet och brödrosten efter användning.

Att diskutera:

 • Hur fungerar en timer?
 • Hur kan du påverka de äldre att installera en timer?
 • Är det rent och fritt på och kring spisen?
Illustration av rökning.

Rökning - var och hur?

Rökning är den vanligaste orsaken vid brand med dödlig utgång. Det kan medföra livsfara att röka i sängen. Rökning är också farligt för äldre med dålig rörelseförmåga. De kan tappa glöd i knät när de t ex sitter i en rullstol. Innan de hinner komma ur rullstolen antänds kläderna och de kan inte släcka branden innan det är för sent. Det finns behandlade förkläden som kan förhindra att nedfallande glöd från en cigarett antänder kläderna. Man kan också anordna en "rökhörna" där man har så lite brandfarligt material som möjligt i närheten. Välj stora askkoppar, gärna i keramik, glas eller plåt, som står stadigt. Använd cigarettändare istället för tändstickor.

Att diskutera:

 • Var kan man inhandla mindre brandfarliga kläder/förkläden? Andra rökhjälpmedel?
 • Vilka material är det i de kläder vi använder i dag? Hur är de ur brandsäkerhetssynpunkt?
 • Vad kan man göra för att öka de äldres säkerhet vid rökning?
Illustration av levande ljus.

Levande ljus, ljusstakar och dess placering

Levande ljus som lämnas utan uppsikt orsakar många bränder. Välj rejäla ljusstakar av brandsäkert material där ljusen står stadigt. Placera ljusen på säkert avstånd från gardiner, dukar, möbler och annat brännbart material. Undvik ljusmanschetter och träljusstakar. Använd värmeljus i säkra hållare. Det är viktigt att värmeljusen inte sätts i för täta värmelyktor. Använd gärna säkerhetständare. Släck ljusen när du lämnar rummet.

Att diskutera:

 • Hur kan vi hjälpa de äldre så att de kan hantera levande ljus på ett säkert sätt?
 • Vilka hjälpmedel finns?
 • Hur kan en brand förväntas starta och sprida sig?
 • Hur kan brand- och brandgasspridning begränsas?
 • Hur snabbt rökfylls ett rum?
Illustration av tv-apparater.

TV-apparat - avstängning och närmiljö

Se till att TV:n står fritt så att den får tillräcklig ventilation. Det är viktigt att det är ordentligt med luft runt TV:n så att den inte överhettas. Ställ den inte i ett trångt fack i bokhyllan och håll den fri från dukar, stearinljus och blommor. TV:n stängs av med avstängningsknappen (inte bara med fjärrkontrollen) så att strömförsörjningen bryts.

Att diskutera:

 • Står TV:n fritt utan duk ljus och blommor på hos de äldre?
 • Varför bör TV och video stängas av med avstängningsknappen?
 • Hur stänger de äldre av sina TV-apparater?
Illustration av sladdar.

Sladdar, kontakter och armaturer

Gammal och sliten elutrustning kan innebära brandfara. Se därför till att elapparater inte har slitna, uttorkade eller trasiga sladdar. Om så behövs - byt ut dem! Var också uppmärksam på trasiga stickkontakter, vägguttag och förlängningssladdar. Sladdar ska ligga fritt och inte i kläm. Blinkade lysrör medför brandfara och måste bytas ut. Tänk på att bordslampor lätt kan falla omkull och orsaka brand. Ha inte högre watt-tal på glödlamporna än rekommenderat för lampan. Övertäckta elvärmeelement kan överhettas. Håll dem fria från kläder och dylikt. Se även till att de står fritt från brännbart material, t ex gardiner och dukar.

Att diskutera:

 • Finns det trasiga sladdar, sladdar i kläm, glapp i kontakter eller blinkande lysrör hos de gamla?
 • Torkas det kläder på elementet ibland?
 • Hur vet du vilket watt-tal som ska vara i lampan?
 • Används lösa element som tilläggsvärme?
Illustration av trygghetslarm.

Trygghetslarm

Trygghetslarm kan även användas som ett brandlarm, i synnerhet om man är rörelsehindrad. Larmet är till stor nytta när man behöver tillkalla hjälp för att komma i säkerhet.

Att diskutera:

 • Hur snabbt kommer vi på plats vid larm via trygghetslarmet?
 • Kan vi göra något för att minska insatstiden?
 • När är det dags att skaffa ett trygghetslarm?

Utrymningsmöjligheter

Se till att det inte finns skräp och annan bråte i trappuppgångar och andra yttre utrymningsvägar. Det hindrar möjligheterna att ta sig ut och ökar risken att någon ska anlägga en brand. Meddela fastighetsägaren om trappuppgångarna inte hålls fria från löst material. En brand i ett trapphus försvårar för räddningstjänsten att evakuera de boende.

Att diskutera:

 • Hur ska de gamla ta sig ut om det börjar brinna?
 • Hur bör utrymning ske vid brand?
 • Hur övar man utrymning?

Samtliga illustrationer ovan: Erik Hedin

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede