Skorstensfejarmästaren ser över brandskyddet i våra hem

Ett besök av skorstensfejarmästare idag innebär inte säkert att han kommit för att rengöra din eldstad. Det kan lika gärna handla om brandskyddskontroll. Det är en av förändringarna i och med den nya lagen om skydd mot olyckor.

Tidigare passade den som utförde sotningen på att göra en enklare brandskyddskontroll när han sotade. Men i och med lagen om skydd mot olyckor, som trädde i kraft den 1 januari 2004, har det blivit ändring på det. Den nya brandskyddskontrollen sker separat och är mer systematisk och omfattande. Dessutom ska den dokumenteras. Behörig att utföra brandskyddskontrollen är den som avlagt teknikerexamen vid Räddningsverket.

Tydliga riktlinjer

Räddningsverket har gått ut med väldigt tydliga råd om hur dessa brandskyddsbesiktningar ska göras, för att på så sätt göra systemet liknande över hela landet.

Skorstensfejarmästaren skall helt enkelt se om det finns brister som kan ge upphov till brand.

Om brister finns kan det i slutändan leda till ett föreläggande, om det inte åtgärdas.

Samtidigt är det viktigt att poängtera att fastighetsägaren har ett ganska långtgående ansvar enligt lagen att vidta de åtgärder som behövs för att ha ett skäligt skydd mot brand.

Fristerna för brandskyddskontrollerna fastställs av Räddningsverket och de aviseras på samma sätt som sotningen. Sotningsfristerna fastställs däremot av varje kommun.

Men det ligger på kommunens ansvar att både sotning och brandskyddskontroll sköts och genomförs.

Får sota själv

En annan nyhet i lagen är att enskilda nu kan få sota själv. I Tanums kommun måste den som vill göra detta få en blankett att fylla ifrån räddningschefen, som sedan handlägger ärendet.

Ärendet lämnas vidare till skorstensfejarmästaren som skall göra en första brandskyddskontroll innan man kan bli godkänd som egen sotare.

Kommunens krav är att den som söker ska ha en prickfri anläggning. Men det är viktigt att komma ihåg om du ska sota själv, så tar du också på dig ett stort ansvar för att sotningen sker på ett fackmannamässigt vis som lagen kräver.

Den som inte vill eller får tillstånd att sota själv, kan lugnt invänta det sedvanliga meddelandet från kommunens sotare.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede