Personalsekreterare i beredskap

När personalsekreteraren pratade rekrytering av brandmän med räddningschefen slutade det med att hon själv blev rekryterad.

Nu har Emma Edén gjort sin första beredskapsvecka i Tanums räddningstjänst.

-En utmaning! Fantastiskt kul att testa. Det är också en möjlighet för mig att förstå hur yrket fungerar och kunna sprida kunskapen vidare, säger hon.

Efter att ha genomgått tester och gått bredvid i en grupp under cirka en månad är Emma Edén nu beredd att rycka ut som en av deltidsbrandmännen i räddningsstyrkan i Tanumshede.

Sandra Schädlich i Hamburgsund kombinerar föräldraroll och yrkesliv med arbete som deltidsbrandman.

-Väldigt intressant, det ger mig väldigt mycket. Jag är en person som gillar att hjälpa andra.

När hon har beredskap säger treåringen att han ska komma med sin brandbil och hjälpa mamma om larmet går. Sexåriga dottern vill själv bli brandman, precis som mamma.

Sandra tycker det är roligt att vara en förebild.

-Tjejer kan!, säger Emma.

Räddningschef Gunnar Ohlén håller med:

-Det borde finnas fler tjejer i kåren.

-Jag uppskattar kontrasten
mellan arbetet som brandman
och vardagslivet med familj
och jobb som fritidspedagog,
säger Sandra Schädlich, till
vänster. Hon och Louise
Johannesson, mitten, ingår i
Hamburgsundsstyrkan,
Emma Edén i Tanumshede-
styrkan.

Tre kvinnor

I kommunens två räddningsstyrkor ingår nu tre kvinnor. Sandra Schädlich har snart ett års erfarenhet, kollegan Louise Johannesson nästan fyra år. Ingen av dem upplever problem med att kombinera vanliga jobbet med brandmannajobbet.

Sandra arbetar som fritidspedagog på Hamburgsundskolan. När hon har beredskap kan hon inte vara ensam ansvarig för en grupp. Om larmet går ska hon inom fem minuter vara omklädd och startklar från brandstationen.

Louise Johannesson är undersköterska i hemtjänsten. Förstående arbetskamrater stöttar så att hon under beredskapsveckorna får uppgifter som går att lämna i all hast.

-De är också beredda på att min jobbil kan hamna här vid stationen, säger hon.

Stöd av gruppen

Några problem att vara kvinna i räddningstjänsten ser de inte, vare sig i fråga om attityder eller krav på fysik, lika för män och kvinnor. Konditionstesterna på rullband två gånger om året är inga bekymmer. Slitigt kan det förstås vara, med exempelvis långa pass i bekämpning av bränder i skog och mark, i stark hetta och med hanteringen av tunga slangar.

-Men det är en sådan sammanhållning i gruppen. Alla hjälps åt och peppar varandra, säger Louise.

Stödet från kollektivet är också viktigt efter mentalt tunga insatser, till exempel svåra trafikolyckor.

-Då kan man samlas efteråt och prata. Det kan bli många tankar men det finns alltid någon att bolla med, säger Sandra.

-Vi ställer ju upp för varan-
dra. Peter Eklund tycker att
det, tack vare kamraterna i
gruppen, går bra att pussla
ihop arbetet som deltids-
brandman med privatlivet.

Viktig kompetens

Ett starkt intresse för att hjälpa medmänniskor är den egenskap både brandmän och ledning lyfter fram som viktigast för en brandman.

-En grundförutsättning, säger Gunnar Ohlén.

-Utan ett stort intresse är det svårt, instämmer Peter Eklund, deltidsbrandman i Hamburgsund i drygt 15 år.

-Det man får tillbaka från folk är den viktigaste belöningen.

Peter arbetar på ett inredningssnickeri. Yrkeskunnande av olika slag är en särskild tillgång för räddningstjänsten. I gengäld tillförs även arbetsplatser med deltidsbrandmän en värdefull kompetens.

-En jättefördel för arbetsgivare om det händer något, säger Göran Gustavsson, styrkeledare.

Brandmannafakta:

Tanums räddningstjänst omfattar två styrkor, i Tanumshede och Hamburgsund, med vardera 20 deltidsbrandmän fördelade på fyra grupper.

Två av tjänsterna, i Hamburgsund, blir vakanta inom kort.

Ambitionen är att förstärka bemanningen med en pooltjänst per grupp, totalt fyra per station.

Varje deltidsbrandman har som regel 13 beredskapsveckor med dygnet om-beredskap per år. Undantag är två tjänster där brandmän delar på beredskapsdygnet på grund av att de bor alltför långt från stationerna.

Intresserade av arbete som deltidsbrandman genomgår, efter inledande information, en test med olika moment - klättra i mast, bära tungt och gå in i trångt och mörkt utrymme. Därefter deltar de i övningar med fyra olika brandmannagrupper. Förmännen gör sedan en utvärdering.

Rätt inställning, en vilja att
hjälpa människor, är den
viktiga egenskap som både
brandmän och ledning lyfter
fram. På bilden styrkeledare
Göran Gustavsson och ny-
anställda deltidsbrandmannen
Emma Edén.

Styrkeledare Göran Gustavsson,
till vänster, och räddningschef
Gunnar Ohlén är förvissade om
att deltidsbrandmän tillför sina
respektive arbetsplatser viktig
kompetens.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede