Totalförsvarsövning 2020

Nu genomförs en totalförsvarsövning i Sverige (TFÖ 2020). Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft. Tanums kommun deltar i likhet med övriga kommuner i Sverige.

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av försvaret och prioriterade uppgifter för kommuner är:

  • säkerhetsskydd
  • etablering av krigsorganisation
  • krigsplaceringar för att säkerställa tillgång på personal
  • kompetenshöjning av kommunledningen.

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och krig. Det handlar främst om att:

  • Värna civilbefolkningen.
  • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg.
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i närhet.

Ökad förmåga till försvar genom träning

För att träna vår samlade försvarsförmåga genomförs totalförsvarsövningen stegvis under 2020. Samtliga kommuner i Sverige deltar tillsammans med länsstyrelser, regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.

Övningen ger oss en möjlighet att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen, planering pågår inför vår övning i februari 2020.

Kommunen deltar i den här övningen för att få en bättre förmåga att klara av de uppgifter som vi har under höjd beredskap. Genom att delta i övningen uppfyller Tanums kommun ett av kraven i kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

Mer information

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Säkerhetssamordnare

Marcus Staxäng
0525-181 10

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede