Totalförsvarsövning 2020

Under första delen av 2020 påbörjades Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020). Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft. Tanums kommun deltar i likhet med övriga kommuner i Sverige. Till följd av att hanteringen av pandemin prioriteras samt risken för smittspridning omplaneras resterande delar av TFÖ 2020 med bland annat en förändrad tidsplan där aktiviteter fortsätter in i 2021.

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av försvaret och prioriterade uppgifter för kommuner är:

  • säkerhetsskydd
  • etablering av krigsorganisation
  • krigsplaceringar för att säkerställa tillgång på personal
  • kompetenshöjning av kommunledningen.

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och krig. Det handlar främst om att:

  • Värna civilbefolkningen.
  • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg.
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i närhet.

Ökad förmåga till försvar genom träning

För att träna vår samlade försvarsförmåga genomförs totalförsvarsövningen stegvis under perioden 2020-2021. Samtliga kommuner i Sverige deltar tillsammans med länsstyrelser, regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.

Övningen ger oss en möjlighet att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen.

Kommunen deltar i den här övningen för att få en bättre förmåga att klara av de uppgifter som vi har under höjd beredskap. Genom att delta i övningen uppfyller Tanums kommun ett av kraven i kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

Mer information

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Säkerhetssamordnare

Daniel Kratz
0525-181 10

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede