Säkerhetssamordnare

Säkerhetssamordnaren ansvarar för övergripande planering för krisledning vid extraordinär händelse enligt "lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser (SFS 2006:544). Samordnaren initirerar och samordnar också nämndernas/verksamheternas krisplanering.

Mona Engelbrektsson är säkerhetssamordnare för Tanums kommun och arbetar på kommunkansliet. Mona kontaktas på tel 0523-66 45 31 eller mona.engelbrektsson@tanum.se.

Marcus Staxäng är utredare med ansvar för säkerhetsfrågor för Tanums kommun och arbetar på kommunkansliet. Kontakta Marcus på tel 0525-181 10 eller marcus.staxang@tanum.se.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Säkerhetssamordnare

Mona Engelbrektsson
0523-66 45 31

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede