Om krisen eller kriget kommer

Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.” skickades ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige 2018.

Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Tyngdpunkten i innehållet ligger på hur människors kan förbereda sig för att kunna se till grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt.

Broschyren har tagits fram som en följd av ett regeringsuppdrag som redovisades den 1 mars 2018.

MSB:s hemsida, Råd till privatpersoner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., kan du läsa mer om broschyren och om hur du förbereder dig inför en krissituation.