Nämnderna

Nämnderna ansvarar inom sina respektive verksamhetsområden för att verksamheten bedrivs på ett tryggt och säkert sätt så att risk för personskador och materiella skador minimeras.

Viktiga komponenter i det interna säkerhetsarbetet är riktade utbildningsinsatser mot personalen. I kommunens brandskyddspolicy anges bland annat att personal skall genomgå en halvdags brandskyddsutbildning och att repetitionsutbildning skall ges minst vart tredje år. Vidare erbjuds brandskyddsutbildning till elever i årskurs 2, 5 och 8.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Säkerhetssamordnare

Daniel Kratz
0525-181 10

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede