Din säkerhet

Omslag på broschyren Var beredd

Övergripande säkerhetsmål

Kommunens övergripande mål är att erbjuda ett tryggt och säkert samhälle. Det innebär människor inte skall utsättas för onödigt lidande eller att allmännyttiga verksamheter kommer till skada på grund av oförutsedda händelser.

Var beredd

Läs mer om vardagssäkerhet genom att klicka på det gula broschyromslaget till höger. Här finns tips för ökad säkerhet i bostaden när det gäller barn, när elen försvinner, brandsläckare och brandvarnare, akut omhändertagande och mycket mer.

Enstaka exemplar av broschyren kan beställas via kommunens kundcenter, 0525-180 00.

Eldning och allemansrätt

Eldning och allemansrätt

I MSB:s folder Eldning och allemansrätt får den som tänker ge sig ut i naturen veta mer om när man får och inte får elda i naturen och hur man gör det på ett säkert sätt.

Här kan du läsa MSB:s folder Eldning och allemansrätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tanum en trygg kommun att bo i

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) gör regelbundet nationella undersökningar om trygghet och säkerhet i Sveriges kommuner. Jämfört med många andra kommuner är Tanum en trygg och säker kommun. Liksom många andra kommuner med en stor besöksnäring påverkas några av Tanums nyckeltal av det stora antalet besökande turister, exempelvis ökar antal anmälda brott under sommaren.

I nedanstående tabell redovisas Tanum värde och jämförelse med andra kommuner.
Hela undersökningen för 2018 kan du läsa här Pdf, 7.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 7.7 MB).

Antal sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador per 1 000 invånare

10,7

I nivå med genomsnittet

Antal utvecklade bränder per 1 000 invånare

0,59

I nivå med genomsnittet

Antal anmälda våldsbrott per 1 000 invånare

6,1

Bättre än genomsnittet

Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1 000 invånare

46,4

Sämre än genomsnittet

Antal anmälda brott om skadegörelse per 1 000 invånare

6,9

Bättre än genomsnittet

Antal personer som utbildats av kommuner att förebygga bränder mm

41

I nivå med genomsnittet

Krishanteringsberedskap


I nivå med genomsnittet

Antal sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador per 1 000 invånare

10,7

I nivå med genomsnittet

Larmbehandlingstid för räddningstjänsten, minuter

1,7

I nivå med genomsnittet

Utryckningstid, räddningstjänsten, minuter

15,9

Sämre än genomsnittet

Larmbehandlingstid för ambulans, minuter

2,9

I nivå med genomsnittet

Utryckningstid, ambulans, minuter

18,6

Sämre än genomsnittet

Sammanvägd placering (1-290)

90

I nivå med genomsnittet

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Säkerhetssamordnare

Daniel Kratz
0525-181 10

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede