Din säkerhet

Omslag på broschyren Var beredd

Övergripande säkerhetsmål

Kommunens övergripande mål är att erbjuda ett tryggt och säkert samhälle. Det innebär människor inte skall utsättas för onödigt lidande eller att allmännyttiga verksamheter kommer till skada på grund av oförutsedda händelser.

Var beredd

Läs mer om vardagssäkerhet genom att klicka på det gula broschyromslaget till höger. Här finns tips för ökad säkerhet i bostaden när det gäller barn, när elen försvinner, brandsläckare och brandvarnare, akut omhändertagande och mycket mer.

Enstaka exemplar av broschyren kan beställas via kommunens växel, 0525-180 00.

Eldning och allemansrätt

Eldning och allemansrätt

I MSB:s folder Eldning och allemansrätt får den som tänker ge sig ut i naturen veta mer om när man får och inte får elda i naturen och hur man gör det på ett säkert sätt.

Här kan du läsa MSB:s folder Eldning och allemansrättlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tanum en trygg kommun att bo i

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) gör regelbundet nationella undersökningar om trygghet och säkerhet i Sveriges kommuner. Jämfört med många andra kommuner är Tanum en trygg och säker kommun. Liksom många andra kommuner med en stor besöksnäring påverkas några av Tanums nyckeltal av det stora antalet besökande turister, exempelvis ökar antal anmälda brott under sommaren.

I nedanstående tabell redovisas Tanum värde och jämförelse med andra kommuner.
Hela undersökningen för 2011 kan du läsa härPDF (pdf, 3 MB).

Antal sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador per 1 000 invånare10,5I nivå med genomsnittet
Antal utvecklade bränder per 1 000 invånare0,70I nivå med genomsnittet
Antal anmälda våldsbrott per 1 000 invånare6,9I nivå med genomsnittet
Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1 000 invånare46,2I nivå med genomsnittet
Antal anmälda brott om skadegörelse per 1 000 invånare8,5Bättre än genomsnittet
Antal personer som utbildats av kommuner att förebygga bränder mm79Bättre än genomsnittet
Krishanteringsberedskap Bättre än genomsnittet
Larmbehandlingstid för räddningstjänsten, minuter1,9Sämre än genomsnittet
Utryckningstid, räddningstjänsten, minuter15,9Sämre än genomsnittet
Larmbehandlingstid för ambulans, minuter2,8I nivå med genomsnittet
Utryckningstid, ambulans, minuter19,9Sämre än genomsnittet
Sammanvägd placering (1-290)112Bättre än genomsnittet

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Säkerhetssamordnare

Mona Engelbrektsson
0523-66 45 31

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Räddningstjänsten

Besöks/postadress

Riksvägen 143 B
457 31 Tanumshede