Ansvarsfördelning kommun och landsting

Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar din vårdcentral. I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård.

Det gäller personer som bor i särskilt boende eller på korttidsvistelse har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet (hemsjukvård, hemrehabilitering) vistas i dagverksamhet.

Hemsjukvården är till för personer som inte själva kan ta sig till vårdcentral eller annan vårdgivare. Behovet ska vara sammanhängande över tid och insatserna planeras noggrant.

Det finns inga åldersgränser för att få kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser. I verksamheten tjänstgör sjuksköterskor med olika specialiteter, arbetsterapeuter och sjukgymnaster samt undersköterskor.

Det är alltid vårdcentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Hemsjukvård

Hemsjukvården, telefon-
sköterska
Tel. 0525-185 51
Telefontid mån-fre 8-16
Övrig tid telefonsvarare

Vårdplaneringssköterska
Tel. 0525-185 36

Områdeschef
Tel: 0525-181 75