Sjukresor

Alla resor till och från sjukvårdande behandling (dvs. sjukhus, tandvård, sjukgymnast, vårdcentraler, distriktssköterskemottagningar) är sjukresor.

Alla sjukresor tillhör Västra Götalandsregionen och handläggs enbart av sjukresekontoret.

För frågor och mer information

Sjukreseenheten i Norra Älvsborg och Norra Bohuslän

Beställningscentralen 020-91 90 90

Postadress: Regionens Hus, Sjukreseenheten, 462 80 Vänersborg
Besöksadress: Östergatan 1
Tel: 010-47 32 100 (knappval 2)
Fax: 010-435 74 09

E-post: sjukreseenheten.vanersborg@vgregion.se

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Mottagnings- och
utredningsavdelningen

Färdtjänsthandläggare

Tel. 0525-182 78
Telefontid tisdag och
torsdag klockan 9-10
Övrig tid lämnas medde-
lande på telefonsvararen

ONBistandsbed@tanum.se

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede