Minna - en vårdhund

Monica och Minna från Fjällbacka är ett certifierat vårdhundsteam. Praktik och studie på äldreboendet Kalkåsliden i Kville ingick i utbildningen.

Minna är en pigg fyraårig hund av rasen australian shepherd.
Monica Bennet von Wachenfelt är vårdhundsförare.

På Kalkåsliden har de träffat Billy Kristensson, som förlorade talet efter en stroke. Två besök i veckan under våren har lett till markanta förbättringar.

Billy Kristensson och Minna

Billy Kristensson och Minna slappnar av tillsammans i soffan i dagrummet.

Billy fick rollen som ”tillförordnad husse” i dessa strukturerade möten, där även ord med koppling till hunden övades. Nu använder han fler ord och ibland blir det hela meningar.

-Kom!, säger Billy till Minna, när hon ska leta rätt på hundgodiset som han gömt.

För Monica och Minna fortsätter att hälsa på Billy även sedan praktik och studie avslutats. Att tvärt upphöra med besöken kändes inte rätt.

Promenader

En liten promenad i korridoren till Billys rum, med foto av Minna på nattduksbordet och en kalender med inprickade Minnabesök, följs av en tur till utsidan. Billy vill röka och Minna behöver få rasta sig. Hennes behov får inte åsidosättas, även om hon är på viktigt tjänsteuppdrag.

Billy Kristensson och hunden Minna
kommunicerar bra, med
eller utan
ord. Att
prata med en hund är
kravlöst och kan vara lättare än att
prata med en
människa.

Förutom Billys språkliga framsteg har samvaron med Minna, dokumenterad i Monica Bennet von Wachenfelts uppsats, också lett till positiv utveckling i exempelvis fråga om självförtroende och motivation. Iakttagelserna har gjorts med hjälp av personalen.

Att kontakt med djur kan betyda mycket för äldre, sjuka och funktionsnedsatta är väl omvittnat.

En specialtränad hund kan användas på olika sätt - för att träna minne och språk, kommunikationsförmåga i allmänhet och fysisk rörlighet, för att sprida glädje, trösta och dämpa oro. Insatsen kan ske både gruppvis och som ett led i en enskild persons vård och behandling.

På recept

-En metod när inget annat fungerar, något som kan ges i stället för lugnande medicin, säger enhetschef Eva Tangegård-Andersson.

En certifierad vårdhund kan ordineras av såväl läkare som exempelvis demenssjuksköterska och fysioterapeut. Önskemål om en sådan remiss kan föras fram av anhöriga.

Monica Bennet von Wachenfelt och Eva Tangegård-Andersson

Monica Bennet von Wachenfelt (till vänster) har känt sig mycket välkommen på Kalkåsliden, där Eva Tangegård-Andersson är enhetschef. Frågan om någon form av fortsättning för vårdhundsteamet diskuteras i kommunens ledningsgrupp för äldreomsorg, hemtjänst och funktionshinderverksamhet.

Monica Bennet von Wachenfelt upptäckte värdet av hundar när hon och maken under 15 år drev ett korttidshem för ungdomar med främst svår autism och adhd.

Hemmet drevs i Ulricehamn och flytten dit gick efter många års arbete i Göteborg, det sista som verksamhetschef i äldre- och handikappomsorgen. Längtan till Bohuslän och havet ledde till Nordby utanför Fjällbacka och vid 65 års ålder har Monica Bennet von Wachenfelt lagt Vårdhundskolans utbildning till sina tidigare - till sjuksköterska, beteendevetare och psykoterapeut.

Öka intresset för vård

Hon tror att vårdhundsarbete kan bidra till ökat intresse för arbete inom vård och omsorg. En deltid som vårdhundsförare kan exempelvis kombineras med en deltid som undersköterska.

-Det är ju många som är djurintresserade. Att bli vårdhundsförare kan ge vårdjobbet en ny dimension.

-Minna gör Billy väldigt glad. Många vårdtagare skulle uppskatta, och behöva, besök av en vårdhund, säger Öystein Ringberg, undersköterska på Kalkåsliden.

Minnas tjänstetäcke visar
att hon är en certifierad
vårdhund.

Fakta om hund i vård och omsorg

Utbildning: Avgiftsbelagda kurser för hund och förare ges av privata utbildningsanordnare. Vårdhundskolan AB, exempelvis, erbjuder en ettårig distansutbildning på halvfart, med 
litteraturstudier, föreläsningar (delvis via internet), träning av hunden, 20 veckors praktik samt uppsatsskrivning. Fyra utbildningsdagar på skolan. Hundens lämplighet testas före utbildning. Behörighetskrav på förare är utbildning och yrkeserfarenhet inom vård, skola eller omsorg. Omfattande skriftlig tentamen och test av hunden föregår certifiering.

En nationell standard (SIS 8760000:2013) anger krav och rekommendation för professionellt arbete med vårdhund inom äldreomsorg, demensvård och rehabilitering för hjärnskadade vuxna.

Publikationen Hundar i vård och omsorg, en vägledning till regelverket, gavs ut av Socialstyrelsen 2014. Arbete med hund, som vård- eller terapihund, omfattas av en verksamhets systematiska kvalitetsarbete, med krav på exempelvis adekvat utbildning och erfarenhet, analys av risker (som allergier och smittspridning), förebyggande åtgärder, uppföljningar och arbetsrutiner.

Ordinationer av vårdhund kan ges för att träna tal och språk, fysisk, kognitiv och social/emotionell förmåga.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede