Kvinnofrid

Våld mot kvinnor är alltid ett brott och den som blivit utsatt för psykisk-, fysisk misshandel, våldtäkt eller andra övergrepp behöver hjälp. För att orka gå vidare kan det behövas professionellt stöd. Det finns många som kan hjälpa och ett telefonsamtal kan vara första steget.

Mottagnings- och utredningsavdelningen kan erbjuda rådgivning och olika former av stödinsatser.

Mottagnings- och utredningsavdelningen har ett särskilt ansvar för barn som bevittnat våld i nära relationer.

Kvinnofridsgruppen är ett samarbete mellan Närhälsan Tanum (Primärvården) och omsorgsförvaltningen i Tanums kommun.

Mer information kring kvinnofrid:

Kvinnojouren Runan, Tanumshede, tfn 0525-294 34

Kvinnojouren Emelie, Strömstad, tfn 0526-104 88, mobil 070-356 85 85

Kvinnofridslinjen,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tfn 020-50 50 50

Kvinno- och tjejjourn Somayalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tfn 020-81 82 83 kompetens på flera språk

Kvinnofridsportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationellt centrum för kunskap om mäns våld mot kvinnorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brottsoffermyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brottofferjourenlänk till annan webbplats

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Mottagnings- och
utredningsavdelningen

Tel. 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede