Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar

Årligen kommer barn och unga utan medföljande förälder till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn. I kommunen finns både asylplatser och platser för de som fått uppehållstillstånd.

När den unge kommer till Tanums kommun utreder en socialsekreterare det individuella behovet för varje enskilt barn/ungdom utifrån socialtjänstlagen.

Kommunens uppdrag är att säkerställa boende, skapa trygghet, ge omsorg och stöd som leder till en utvecklande och meningsfull tillvaro. Tillsammans med andra aktörer i samhället samverkar vi för att skapa förutsättningar för delaktighet i
samhället.

Överförmyndarenheten ansvarar för att rekrytera gode män. God man för ensamkommande flyktingbarn har i uppdrag att, i vårdnadshavares och förmyndares ställe, ansvara för barnets
personliga förhållanden, samt sköta deras angelägenheter.

När ett barn eller ungdom fått uppehållstillstånd övergår gode mans ansvar till en särskilt förordnad vårdnadshavare. Läs mer om särskilt förordnad vårdnadshavare här.

Skulle du vilja bli god man eller kontaktperson, läs mer här.

Det finns olika boendeformer såsom familjehem, HVB (hem för vård eller boende) och stödboende. Familjehem är oftast för de yngsta. Boendeformen HVB är ett kollektivt boende för ungdomar, cirka 14-20 år. I kommunen finns idag ett HVB-boende för ensamkommande ungdomar. Stödboende är steget innan eget boende.

Vill du veta mer om verksamheten på ungdomsboendet, eller om du vill vara delaktig i arbetet med ungdomarna, får du gärna höra av dig till enhetschef Fatjon Peci, 0525-183 73. 

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Flykting- och integrations-
enheten

0525-180 00

Telefontid:

Måndag-fredag 9.00-10.00

Du kan även boka tid via e-post:
integration@tanum.se

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 31 Tanumshede
Vägbeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster