Stäng meddelande

Arbete och praktik

Arbetsmarknadsenheten samverkar med näringslivet, andra aktörer och myndigheter för att stimulera, stödja och stärka invånare i Tanums kommun att komma in på arbetsmarknaden. Ett sätt är att få komma ut på praktik och den individuella handlingsplanen avgör om syftet med praktiken är språkträning, arbetsträning, kartläggning, vägledning, sysselsättning eller upplärning.

Att göra praktik på en arbetsplats är en möjlighet för individer att få visa sina yrkeskunskaper och få en inblick i hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. På en praktikplats får även individen en möjlighet att:

  • Träna och utveckla användningen av det svenska språket
  • Lära sig yrkesspecifika arbetsuppgifter
  • Lära sig mer om sina styrkor och utvecklingsområden
  • Få goda referenser
  • Få kontakter och nätverk
  • Komma igång med rutiner om man varit borta från arbetsmarknaden ett tag
  • Klargöra ett studiemål om man känner sig osäker på vad man vill specialisera sig på
  • Lära sig vilka rättigheter och skyldigheter man har som arbetstagare
  • Att få kunskaper om hur företag fungerar och vilka olika företagsformer det finns om man vill starta eget företag.

På arbetsmarknadsenheten har praktiksamordnaren i uppgift att skapa, samordna och följa upp praktikplatser inom det privata näringslivet, offentliga förvaltningar samt föreningsliv. Individer matchas utifrån erfarenheter, kompetenser och önskemål med arbetsgivares förutsättningar och förväntningar för att möjliggöra att praktiken blir ömsesidig. Under tiden en individ är ute på en arbetsplats sker en kontinuerlig uppföljning av placeringen och den planering man kommit överens om.

Arbetsgivaren som tar emot, introducerar och lär upp praktikanten och ansvarar för att det finns en eller fler handledare tillgängliga på arbetsplatsen. Under praktikperioden görs en kontinuerlig uppföljning utifrån den planering som individen på praktik, arbetsgivaren och praktiksamordnaren
tagit fram. Arbetsgivaren och handledare har möjlighet att få stöd i olika frågor med hjälp av uppdragsgivare och praktiksamordnare. Efter avslutad praktik får praktikanten ett intyg på genomförd praktik där omdöme från arbetsgivaren ingår.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Flykting- och integrations-
enheten

0525-180 00

Telefontid:

Måndag-fredag 9.00-10.00

Du kan även boka tid via e-post:
integration@tanum.se

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 31 Tanumshede
Vägbeskrivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster