Trygghetslarm

För att du lättare ska kunna bo kvar i din invanda miljö kan du ansöka om ett trygghetslarm. Känner du dig otrygg i ditt hem av fysiska eller psykiska orsaker kan du få ett trygghetslarm installerat. Trygghetslarm i eget boende ska ses som en extra trygghet och en försäkran om att du kan få hjälp om något händer dig. Det ersätter inte 112.

Med hjälp av trygghetslarmet kan du kalla på hjälp vid behov. Det sker genom en enkel knapptryckning på den bärbara larmknappen som aktiverar trygghetslarmet. Larmet går då till en larmmottagare på en larmcentral som kontaktar hemtjänstpersonalen.

Avgift för trygghetslarm

Avgiften för trygghetslarm (de "gamla" analoga) är för närvarande 209 kronor per månad.

Vid digitala larm tillkommer en tilläggsavgift med 90 kr per månad.

Ytterligare information om  trygghetslarm  i Tanum:

Hur fungerar trygghetslarm i Tanums kommun

Informationsbroschyr om trygghetlarmPDF (pdf, 97.2 kB)

Äldre informationsbrev från 2014-05-26 till alla med trygghetslarm angående byte av fast telefoni till annan form av telefoni , tex via fibernätPDF (pdf, 493.1 kB)

Ansök om trygghetslarm hos kommunens biståndshandläggare på telefon 0525-180 00.

Du kan också ansöka via blanketten för "Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen (äldreomsorg)".

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede