Hemtjänst och boenden har mycket nöjda brukare

Tanums kommun får med beröm godkänt för sin hemtjänst och sina särskilda boenden. Det framgår av en färsk, riksomfattande undersökning där alla pensionärer med denna service tillfrågats.

-Ett gott kvitto på vad som görs, konstaterar Gunilla Hultgren, utredare på omsorgsförvaltningen, om resultatet av Socialstyrelsens studie.

Andelen nöjda brukare är högre i Tanum än genomsnittet i såväl länet som riket. Siffrorna för Tanum står sig också mycket bra i jämförelse med övriga fyra kommuner i norra Bohuslän.

Tanum har högsta toppbetyget, "mycket nöjd", i dessa jämförelser.
Undersökningens resultat är tillförlitligt tack vare att många svar lämnats in. Svarsfrekvensen i Tanum är hög jämfört med både grannkommuner och genomsnitt.

-Det är något vi vill tacka brukarna och deras anhöriga för, säger omsorgschef Maj Lätto-Karlsson. 

Från vänster, Maj Lätto-Karlsson, Gunilla Hultgren och Sirene Johansson.

Socialstyrelsens brukarundersökning om hemtjänst och särskilda boenden visar att många är mycket nöjda med vad Tanums kommun erbjuder. Glada över resultatet är, från vänster, Maj Lätto-Karlsson, Gunilla Hultgren och Sirene Johansson.

Sirene Johansson, chef för avdelningen för äldreomsorg och funktionshindrade, ser engagemanget i undersökningen som särskilt glädjande eftersom verksamheten har stort fokus på delaktighet.

-Vi vill ha en god samverkan. Brukare och deras anhöriga ska känna att vi lyssnar på deras önskemål, säger hon.

Anställda i verksamheten får beröm, både i undersökningen och av sina chefer.

-Personalens engagemang är avgörande för det goda betyget, säger Sirene Johansson och framhåller att utbildningsnivån är hög i personalen.
Ansvariga för verksamheten slår sig inte till ro med de positiva siffrorna. Nu ska resultatet analyseras i detalj.

-Vi vill se vad som är bra och därför ska bevaras och vad vi kan utveckla mer, säger Maj Lätto- Karlsson.

Arbete med värdegrunden är en aktuell satsning som görs i bred samverkan med alla parter, inklusive fokusgrupper och pensionärsföreningarna.

Årets brukarundersökning är den första då Socialstyrelsen frågat samtliga över 65 år som använder hemtjänst eller särskilt boende. Undersökningen är därför inte helt jämförbar med tidigare studier.

Resultatet kommer att användas i olika sammanhang, exempelvis mätningen Kommunens kvalitet i korthet, som omfattar kommunal verksamhet i stort.

Några siffror, 2013

61 procent är mycket nöjda med kommunens hemtjänst (länet 47, riket 50 procent). 91 procent är antingen mycket nöjda eller ganska nöjda (länet 88, riket 90 procent).
73 procent av de tillfrågade har svarat (länet 73, riket 70).

43 procent är mycket nöjda med sitt särskilda boende (länet 38, riket 38).
87 procent är antingen mycket nöjda eller ganska nöjda (länet 83, riket 83).
60 procent av de tillfrågade svarade (länet 58, riket 57).
Utöver dessa sammantagna synpunkter omfattar undersökningen en rad enskilda frågor.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede