Handikapp, funktionshinder

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och aktivt ta del i samhället.

Omsorgen om funktionshindrade är till för personer med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar med behov av omsorgsinsatser och meningsfull sysselsättning. Ansvaret för stöd till personer med funktionshinder regleras främst i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade men även i socialtjänstlagen och hälso och sjukvårdslagen.

Verksamheten ska präglas av den enskildes självbestämmande och bygga på individuella behov. Den enskilde ska kunna leva ett tryggt, samhällsintegrerat och självständigt liv.

Kontaktuppgifter hittar du här till höger och även länkar till mer information.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Mottagnings- och
utredningsavdelningen

Biståndshandläggare
Tel. 0525-183 20, 182 82

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede