Tillgänglighetspris 2017

Birgit Karlsson

Till mottagare av tillgänglighetspriset 2017 utsågs Birgit Karlsson med motiveringen:

Hon har oavbrutet arbetat med att påverka tillgängligheten i kommunen. Hennes engagemang har varit stort under många år och inom flertalet områden. Birgit har ställt upp för sina medmänniskor och väglett dem på ett lugnt och trevligt sätt. Hon har lämnat tips och råd då hon sett att tillgängligheten kan förbättras.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede