Tillgänglighetspris 2018

Till mottagare av tillgänglighetspriset 2018 utsågs Lurs Sockens Bygdeförening med motiveringen:

Lurs Sockens Bygdeförening tilldelas tillgänglighetspriset 2018, med motiveringen att Lurs bygdegårds tillgänglighet möjliggör att alla kan delta vid sammankomster. Tillgängligheten  är särskilt god för de som  är rullstolsanvändare.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede