Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Korttidsvistelse innebär att du som har funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför ditt eget hem under en kortare eller längre period. Syftet kan vara att du själv behöver byta miljö och träffa andra, men också för att ge anhöriga avkoppling och avlastning.

Hur korttidsvistelsen ser ut beror på vad du och dina anhöriga behöver och vill ha. Det kan vara vistelse i ett korttidsboende, korttidshem, hos en stödfamilj eller på ett läger.

Det vanligaste är att korttidsvistelsen sker regelbundet, till exempel en gång i månaden, men det kan också vara vid ett enstaka tillfälle eller vid en akut situation.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Mottagnings- och
utredningsavdelningen

Biståndshandläggare
Tel. 0525-183 20, 182 82

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede