Kontaktperson

Kontaktperson är en insats du kan ansöka om antingen enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Ibland kan ett funktionshinder innebära att man får det svårare att skapa och upprätthålla sociala kontakter eller att delta i olika fritidsaktiviteter eller i samhällslivet i övrigt. En kontaktperson fungerar då som en medmänniska (ett icke professionellt stöd) som kan underlätta för den som är funktionshindrad att leva ett mer självständigt liv, genom att minska isolering, ge hjälp att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Mottagnings- och
utredningsavdelningen

Biståndshandläggare
Tel. 0525-183 20, 182 82

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede