Boendestöd

Boendestöd är en insats du kan ansöka om enligt socialtjänstlagen, SoL.

Om du har en psykisk funktionsnedsättning, och har fyllt 18 år, kan du ansöka om boendestöd. Boendestödet är till för att du ska kunna leva ett självständigt liv och man arbetar för att du ska få bättre struktur i din vardag. Det kan till exempel handla om praktiska saker i hemmet, vara ett stöd i kontakter med myndigheter/sjukvård, gå ut och göra ärenden, delta i fritidsaktivitet, motverka isolering.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Mottagnings- och
utredningsavdelningen

Biståndshandläggare
Tel. 0525-183 20, 182 82

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede