Boende

Serviceboende

I ett serviceboende får du stöd av personal dygnet runt, utifrån dina behov och intressen. I närheten av ditt serviceboende finns det gemensamma utrymmen för service och samvaro.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Ett boende som kan erbjudas barn eller unga med funktionsnedsättning som inte kan bo hos föräldrarna. Det kan ske i ett familjehem eller i en bostad med särskild service. Bostad med särskild service för barn och ungdomar ska tillgodose komplicerade omvårdnadsbehov.

Gruppbostad

En gruppbostad består av lägenheter och gemensamma utrymmen. Här finns personal dygnet runt. Gruppbostad är ett alternativ för dig som behöver så mycket tillsyn och omvårdnad att det är nödvändigt med  kontinuerlig närvaro av personal.

Vill du ha mer information om de olika formerna av boende kontakta biståndshandläggaren telefon 0525-183 20.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Mottagnings- och
utredningsavdelningen

Biståndshandläggare
Tel. 0525-183 20, 182 82

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede