Tidigare tillgänglighetspris

2021

Till mottagare av tillgänglighets­priset 2021 utses konfirmationsgruppen i Tanums pastorat för att de möjliggör att även personer med funktionsvariationer ska kunna konfirmeras. De har även uppskattade uppföljningsträffar inom kyrkan för denna målgrupp.

2020

Till mottagare av tillgänglighets­priset 2020 utses Synskadades Riksförbund Strömstad Tanum med motiveringen:

Att de aktivt jobbar för synskadades tillgänglighet genom att på olika sätt upplysa Tanums kommun om synskadades situation. De bidrar med mycket kunskap.

2019

Till mottagare av tillgänglighets­priset 2019 utses Birgit Ekholm för hennes stora engagemang i funktionshinderföreningarnas verksamhet och hennes intresse för hur samhället skall bli så tillgängligt som möjligt för alla.

Birgit påtalar när hon ser att tillgängligheten i samhället behöver förbättras och alla personer både med och utan funktionsvariation har glädje av hennes engagemang.

2018

Till mottagare av tillgänglighets­priset 2018 utsågs Lurs Sockens Bygdeförening med motiveringen:

Lurs Sockens Bygdeförening tilldelas tillgänglighetspriset 2018, med motiveringen att Lurs bygdegårds tillgänglighet möjliggör att alla kan delta vid sammankomster. Tillgängligheten  är särskilt god för de som  är rullstolsanvändare.

2017

Till mottagare av tillgänglighetspriset 2017 utsågs Birgit Karlsson med motiveringen:

Hon har oavbrutet arbetat med att påverka tillgängligheten i kommunen. Hennes engagemang har varit stort under många år och inom flertalet områden. Birgit har ställt upp för sina medmänniskor och väglett dem på ett lugnt och trevligt sätt. Hon har lämnat tips och råd då hon sett att tillgängligheten kan förbättras.

2016

Till mottagare av tillgänglighetspriset 2016 utsågs Kerstin Sjögren, Grebbestad, med motiveringen: 

Hon har under mycket lång tid varit engagerad i Tanums FUB. Kerstin vill att samhället ska vara tillgängligt för alla och tänker särskilt på att förbättra livskvalitén för personer med funktionsnedsättningar. Hon har särskilt varit engagerad i att ordna fritidsaktiviteter i form av dans dit även andra föreningar varit inbjudna.

2015

Till mottagare av tillgänglighetspriset 2015 utsågs ICA Hedemyrs i Tanumshede med motiveringen: Efter ombyggnad av entré, förbutik och byggnad med caféverksamhet har tillgängligheten förbättrats för alla besökande.

Det uppskattas särskilt att det är enkelt att komma in i lokalerna, både till affär, post och till kafeterian för rullstolsanvändare och för övriga besökande finns det sittplatser om man behöver vila.

2014

Till mottagare av tillgänglighetspriset 2014 utsågs Mormors Café på Hedegården med motiveringen; "Överskottet av det ideella arbete som utförs, används till att bjuda boende och dess anhöriga på olika aktiviter”.

2013

Priset går till Tanums ridklubb med motiveringen att de möjliggör en aktiv och meningsfull fritid, tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

2012

Priset går till Bennie Brorsson med motiveringen att han ordningsställt en lokal för HSO (handikappförbundens samarbetsorgan) samt PRO (pensionärernas riksorganisation)

Lokalen är efter ombyggnad anpassad för personer med funktionsnedsättningar och har en god tillgänglighet. Bennie Brorsson har på ett föredömligt och positivt sätt samverkat  och tillgodosett föreningarnas önskemål.

2011

Kville Bygdegård - lokalerna är rymliga och tillgänglighetsanpassade för flera olika funktionsnedsättningar såsom rörelsehinder, syn och hörselnedsättningar.

2010

Inget pris delades ut.

2009

Bullaregården — genom sin höga grad av tillgänglighet för alla är denna lokal ett föredöme.

2008

Havstens fastighetsförvaltning — genom byggande av seniorboende som tillgänglighet för äldre och funktionshindrade

2007

Majlis Hansson — genom sitt yrke som frisör ofta besöker sina kunder i deras hem.

2006

Christina Blunenthal — för stöd och råd till funktionshindrade. Aktivt sökt upp samhällsinrättningar för att öka tillgängligheten för funktionshindrade. Anordnat resor med mottot att alla ska kunna deltaga.
Thure Östberg - För sitt gedigna arbetet med handikapplan 2001 samt för sin utmärkta insatser i KHR och tillgänglighetsutskottet.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede