Avgift för boendestöd

All hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende är avgiftsbelagt. Avgifterna beräknas utifrån inkomst och fastställda kommunala regler. Omsorgsavgiften regleras enligt maxtaxa.

Varje år görs en inkomstförfrågan för att korrekt avgift ska fastställas. Upplysningar hämtas även direkt från Riksförsäkringsverket, RFV.

Avgiften överstiger inte Tanums kommuns självkostnad. Den så kallade "maxtaxan" innebär att det högsta belopp en individ betalar (oavsett omfattning av insatser) är högkostnadsskyddsbeloppet som för närvarande är 2 170 kronor per månad (från 1 januari 2022).

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede