Nära omsorgsarbete

När man arbetar inom vård och omsorg består arbetet dagligen av stöd som ges nära omsorgstagaren. Här har vi samlat information och några bra instruktionsfilmer som visar hur du ska ge stöd på ett tryggt och värdigt sätt.

Förflyttning

Den som arbetar i vården och omsorgen har ofta ett tungt fysiskt arbete i påfrestande arbetsställningar, ibland i trånga utrymmen. Det förekommer belastningsskador och därför är det viktigt att försöka använda alla tillgängliga hjälpmedel och alltid ta hjälp av en arbetskamrat när uppgiften kräver det.

Arbetsgivaren har ansvaret för personalens arbetsmiljö. Därför ska arbetsgivaren regelbundet undersöka och identifiera risker som kan uppstå i olika förflyttningssituationer och vidta åtgärder för att förebygga skador. I Tanums kommun finns förflyttningsinstruktörer anställda som utbildar all personal i rätt arbetsteknik för säkra förflyttningar. Du kommer att få gå en sådan utbildning.

Förflyttningar som att vända sig i sängen eller resa sig från liggande till sittande är något vi har lärt oss och gör mer eller mindre automatiskt. Denna rörelseförmåga kan förändras när vi blir sjuka. När en omsorgstagare behöver hjälp att ändra ställning eller förflytta sig måste personalen kunna handleda och instruera hur just den omsorgstagaren blir hjälpt på bästa sätt, utifrån det naturliga rörelsemönstret i just den förflyttningen.

Varje förflyttning är unik och du bör tänka igenom och bedöma situationen här och nu. Gör en analys av omgivningen, omsorgstagaren och dina egna resurser.

Analys av omgivningen

 • Bedöm om det finns risker med förflyttningen och vilka åtgärder som behöver vidtas
 • Planera arbetet väl
 • Samarbeta med arbetskamraterna
 • Se till att du har tillräckligt med utrymme för dig och omsorgstagaren
 • Se till att du får instruktioner om lämpliga hjälpmedel och deras användning
 • Lär dig att använda de hjälpmedel som finns så att de används på rätt sätt, till rätt omsorgstagare och vid rätt tillfälle

Anpassning till omsorgstagaren

 • Informera omsorgstagaren om vad som ska göras och förvissa dig om att han eller hon har förstått. Uppmuntra omsorgstagaren att medverka utifrån sina egna resurser
 • Låt om möjligt omsorgstagaren påbörja förflyttningen på egen hand
 • Om omsorgstagaren behöver hjälp, utgå då ifrån förflyttningens naturliga rörelsemönster
 • Använd grepp som stimulerar och stöder omsorgstagaren
 • Arbeta lugnt och metodiskt, gärna i etapper

Användning av egna resurser

  • Lär dig att använda din egen kropps resurser och respektera dess begränsningar
  • Arbeta nära
  • Använd gångställning, se bild
  • Arbeta i balans och flytta fötterna
  • Fötter, höfter, armar och axlar ska ha samma riktning
  • Använd helhandsgrepp, se bild
  Gångställning 1Förstora bilden

  Gångställning 1

  Gångställning 2Förstora bilden

  Gångställning 2

  HelhandsgreppetFörstora bilden

  Helhandsgreppet

  Mer information får du på din utbildning i förflyttningsteknik. Prata med din chef.

  Reflektionsfrågor

  • Varför är det viktigt att vårdtagaren görs delaktig i samband med förflyttningar?
  • Hur kan förflyttningar under tidspress bli en risk?
  • På vilket sätt är kunskap om förflyttningsteknik en arbetsmiljöfråga?

  Måltidsstöd

  Här hittar du filmer som visar hur man kan ge stöd vid måltider, hur man dukar på bästa sätt samt hur man ger stöd när omsorgstagaren äter.

  Film om ätstödjande åtgärder – dukning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Film om ätstödjande åtgärder – måltidsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Hygien

  Nedan ser du länkar till filmer om munvård, hur man tvättar en omsorgstagare som ligger i sängen, samt hur man bäddar omsorgstagarens säng.

  Film om munvård - tandborstning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Film om tvättning – övre toalett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Film om tvättning – nedre toalett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Film om att bädda säng – tom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Film om att bädda säng med omsorgstagaren i Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Kontakt

  Kundcenter

  Telefon 0525-180 00
  Fax 0525-183 00
  kommun@tanum.se

  Måndag-fredag 8.00-16.30
  Avvikande öppettider

  Besöks/postadress

  Kommunhuset
  Apoteksvägen 6
  457 81 Tanumshede

  Tedacthuset
  Storemyrsvägen 2
  457 31 Tanumshede

  Bemanningsenheten

  0525-180 80

  Besöks/postadress

  Hedevägen 2 A

  457 30 Tanumshede