Lathund vårdtagarnära och vårdrelaterat arbete

När du arbetar med vård och omsorg är det viktigt att du i det vårdtagarnära och vårdrelaterade arbetet agerar korrekt utifrån hygienbestämmelser. Här finns en lathund som kortfattat beskriver hur vad du behöver tänka på.

Lathund vårdtagarnära och vårdrelaterat arbete i pdf för utskrift, daterad 2020-07-01PDF (pdf, 164.5 kB)