Lathund personlig skyddsutrustning

I vissa fall ska du använda personlig skyddsutrustning. Det är då viktigt att du har rätt utrustning och använder den på sätt sätt. Här finns en lathund som kortfattat beskriver utrustning och användning.

Lathund personlig skyddsutrustning i pdf för utskrift, daterad 2020-07-02PDF (pdf, 167.9 kB)