Lathund jämförelse arbetskläder och skyddsutrustning för olika situationer

För att ytterligare förtydliga hur arbetskläder ska användas samt när och i vilken omfattning personlig skyddsutrustning ska användas har vi tagit fram en jämförelse. Du hittar den här:

Lathund för jämförelse arbetskläder och skyddsutrustning i pdf för utskrift, daterad 2020-07-02PDF (pdf, 154.8 kB)