Faderskap och föräldraskap

Om modern inte är gift måste faderskapet fastställas genom bekräftelse hos socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört eller genom tingsrättens dom. Fastställt faderskap och föräldraskap ska säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv. Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin bakgrund.

Faderskapet eller föräldraskapet fastställs hos mottagnings- och utredningsenheten i Tanums kommun, antingen under den senare delen av graviditeten eller efter att barnet fötts. Antingen beställer du tid själv innan barnet är fött eller så får du en kallelse efter att barnet är fött.

Är ni sambos och samtycker till fader/föräldraskapet görs bekräftelsen via kuratorn på Familjecentralen. Är ni inte sammanboende kontaktar ni Familjerätten.

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra ska faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse. Genom bekräftelsen knyts barnet juridiskt till pappan. Är föräldrarna överens kan de i samband med faderskapsbekräftelsen anmäla skriftligt att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Om det finns tveksamheter om vem som är far, har mannen eller kvinnan rätt att begära rättsgenetisk undersökning, en så kallad DNA-analys. I enstaka fall avgörs faderskapet i domstol.

Föräldraskap i samkönad relation

Föräldraskapet ska fastställas genom en föräldraskapsbekräftelse när assisterad befruktning ägt rum i en samkönad relation mellan två kvinnor. Den assisterade befruktningen ska ha utförts inom behörig inrättning i Sverige eller utomlands och barnet ska ha rätt att ta del av uppgifter om spermadonatorn.

Kvinnorna ska vara gifta, registrerade partners eller vara sambos. Samtycke krävs av den av föräldrarna som inte burit barnet. Detta samtycke uppvisas när föräldraskapsbekräftelsen ska göras. Är föräldrarna överens kan de i samband med föräldraskapsbekräftelsen anmäla skriftligt att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

I enstaka fall avgörs föräldraskapet i domstol.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Faderskap

Kundcenter 0525-180 00

Familjerätten 0525-181 56

Kurator, familjecentralen 0525-183 98