Socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Om du vill ansöka om försörjningsstöd kontakta individ- och familjeomsorgen för att få en ansökningsblankett.

Följande ska bifogas den underskrivna ansökan:

  • Kopia av hyreskontrakt och senaste hyresavin
  • Kopia på din självdeklaration
  • Samtliga inkomstbesked för tre månader tillbaka
  • Bankkontoutdrag samt ekonomisk översikt för de tre senaste månaderna
  • Handlingsplan från Arbetsförmedlingen om du är arbetslös
  • Läkarintyg om du är sjukskriven
  • Kvitton, fakturor för utgifter
  • Eventuella obetalda räkningar och kravbrev
  • Registreringsbevis/avregistreringsbevis av företag (gäller dig som är egen företagare)
  • Intyg om studietid (CSN-beslut) om du är studerande

I din ansökan godkänner du att socialsekreteraren får kontrollera dina uppgifter genom att kontakta Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Arbetslöshetskassan, CSN, Skatteverket, Fordonsregistret samt Kronofogdemyndigheten.

Handläggningstid

Inom två veckor från att man först kontaktat individ- och familjeomsorgen får man en tid för ett nybesök. Under förutsättning att allt underlag kommit in, fattas beslut om ekonomiskt bistånd  inom en vecka. Utbetalning sker inom två bankdagar.

Ändrade förhållanden

Den som söker och får ekonomiskt bistånd är skyldig att meddela alla förändringar av inkomster eller utgifter till individ- och familjeomsorgen. Man måste också meddela om man flyttar ihop eller isär, om man delar bostad med någon eller om man flyttar till annan bostad. Om man lämnar osanna eller ofullständiga uppgifter blir man återbetalningsskyldig och polisanmälas för bedrägeri.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Mottagnings- och
utredningsavdelningen

Tel. 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede