Hedegårdens äldreboende

Hedegården
Hedegården på kartan

Äldreboendet  Hedegården är ett gruppboende för fysiskt sjuka där vissa avdelningar är avsedda för personer med demenssjukdom. Boendet ligger i Tanumshede med grönområden och promenadstråk runtomkring.

Adress:

Hedegårdens äldreboende
Hedevägen 2
457 30 Tanumshede

Enhetschef för avdelningarna Söder 1, Öster 1, Väster 1 och Öster 2

Telefon 0525-181 82, telefontid 08.00-10.00

Enhetschef för avdelningarna Väster 2, Söder 2, Träffpunkten

Telefon 0525-185 59 telefontid: 08.00-10.00

Enhetschef korttidsvård Norrgården och Norrheden samt dagverksamheten Heden/Liden

Telefon 0525-185 66 telefontid: 08.00-10.00

Sjuksköterska

Ansvarig sjuksköterska nås vardagar mellan kl. 08.00-16.00
telefon 0525-185 51.

Biståndsbedömning

För att komma i kontakt med kommunens biståndshandläggare, ring kundcenter på telefon 0525-180 00.

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Väster 1

0525-185 58

Väster 2

0525-185 49

Öster 1

0525-185 48

Öster 2

0525-185 57

Söder 1

0525-181 88

Söder 2

0525-181 87

Korttidsvården Norrgården

0525-185 60

Dagverksamheten Heden

0525-185 64

Dagverksamheten Liden

0525-353 55