Glad över jobbet på Hedegården

Efter ett halvårs arbete som extratjänst på Hedgården är han väl hemmastadd på avdelningen Västergården 2.

-Det är tur pojken är här. Han vet hur det ska vara. Så var det en som sa när vi hade haft vikarier på avdelningen, berättar Helén Karlsson.

Pojken är Qusai Alswaid, 25 år, som har en extratjänst där. Helén Karlsson är, tillsammans med Marie Olsson, hans handledare.

Helén Jönsson, Qusai Alswaid och Marie Olsson.

Qusai Alswaid vet andra, som i likhet med honom själv, är mycket glada över extratjänsterna i Tanums kommun. Enhetschef Helén Jönsson (närmast kameran) och handledare Helén Karlsson har också mycket positiva erfarenheter av satsningen. 

-Du är väldigt lättlärd. Du lär dig saker väldigt snabbt. Du tittar på vad vi gör, hur, var och när, och sen kan du, berömmer Helén.

Hon har handlett många elever under de tiotals år som gått sedan hon anställdes som vårdbiträde och tvekade inte när hon fick frågan om att bli handledare för Qusai.

Men språket är en utmaning, medger hon.

-Både Marie och jag pratar gärna mycket och fort. Vi måste ta det lugnt.

Qusai Alswaid

En omsorgstagare som vill
lära honom sjunga Koster-
valsen är en av de utma-
ningar som Qusai Alswaid,
med gott humör, möter i
arbetet som extratjänst.

Språkträning

Qusai är flykting från Syrien. Som extratjänst får han både kunskaper i omvårdnadsarbete och möjligheter att öva svenskan.

-Jag är glad över att jobba här. All personal är fantastisk. Jag lär mig svenska och jag lär mig jobbet.

Qusai tränar språket genom att läsa och skriva hemma och genom att prata på jobbet.

-Det kan vara lite svårt med med de gamla, men jag säger till om jag inte förstår, säger han.

Qusai Alswaid är nu så etablerad på avdelningen att han kan arbeta självständigt om så behövs. Han hjälper till med personlig omvårdnad, serverar frukost, går promenader, är med när avdelningen samlas för att försöka lösa lördagarnas Melodikrysset och självklart även när det dagliga arbetet planeras.

”Lysande”

Extratjänsternas arbete följer en plan, för att säkra att kunskaper ges om viktiga delar av jobbet, som hygien och arbetsmiljö.

Helén Jönsson, enhetschef för särskilda boendet Hedegården, är entusiastisk över extratjänsterna.

Qusai Alswaid och Folke Andersson

Qusai Alswaid tittar till Folke
Andersson, en av de boende på
avdelning Västergården 2.

-En lysande idé. Tjänsterna ger praktik, medarbetarna känner att de kan bidra, får språkträning och ett nätverk. Det bidrar till integration.

Helén Jönsson är imponerad över det engagemang och den vilja att göra ett gott arbete som finns bland alla involverade.

-Alla på avdelningen tycker att detta är jättebra, intygar Helén Karlsson, som värdesätter att extratjänsterna sätter fokus på omsorgsarbetet:

-Vi behöver synas mer.

Spelar i GIF

Intresse för att utbilda sig, exempelvis på vård- och omsorgsprogrammet på Campus Futura, vägde tungt vid tilldelning av dessa extratjänster. Förhoppningen är att de kan underlätta bemanningen framöver.

-Detta är en jättebra satsning för våra framtida behov, säger Helén Jönsson.

Qusai Alswaid hade gått tre år på en utbildning till idrottslärare när han tvingades fly från sitt hemland. Nu kan han gott tänka sig en vårdutbildning, kanske i kombination med timanställning.

Intresset för idrott får han utlopp för på fritiden, som back i Grebbestads IF:s B-lag. Han dömer också matcher och blir kanske ledare för 15–17-åringar.

Fakta om extratjänster

Ettåriga extratjänster erbjuds nyanlända och långtidsarbetslösa (som deltagit i jobb- och utvecklingsgaranti) för att underlätta etablering på arbetsmarknaden.

Statligt stöd täcker i stort sett alla kostnader.

Tanums kommun har 21 extratjänster, varar 13 inom omsorgsförvaltningens verksamhet för äldre och  funktions­hindrade och 8 inom barn- och utbildnings­förvaltningen.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede