Kvinnofrid

Våld mot kvinnor är alltid ett brott och den som blivit utsatt för psykisk-, fysisk misshandel, våldtäkt eller andra övergrepp behöver hjälp. För att orka gå vidare kan det behövas professionellt stöd. Det finns många som kan hjälpa och ett telefonsamtal kan vara första steget.

Mottagnings- och utredningsavdelningen kan erbjuda rådgivning och olika former av stödinsatser.

Mottagnings- och utredningsavdelningen har ett särskilt ansvar för barn som bevittnat våld i nära relationer.

Kvinnofridsgruppen är ett samarbete mellan Närhälsan Tanum (Primärvården) och omsorgsförvaltningen i Tanums kommun.

Mer information kring kvinnofrid:

Kvinnojouren Runan, Tanumshede, 0525-294 34

Kvinnojouren Emelie, Strömstad, 0526-104 88, 070-356 85 85

Kvinnofridslinjen,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 020-50 50 50

Kvinno- och tjejjourn Somayalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 020-81 82 83 kompetens på flera språk

Kvinnofridsportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationellt centrum för kunskap om mäns våld mot kvinnorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brottsoffermyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brottofferjourenlänk till annan webbplats

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede