Tobak

Om du vill börja sälja tobak eller elektroniska cigaretter ska du anmäla det till kommunens miljö- och byggnadsförvaltning. Anmälan gäller både vid försäljning i butik och i serveringslokal.

Regler vid försäljning

Du får bara sälja tobak till personer över 18 år. Du måste också följa regler om bland annat marknadsföring och skyltning, och du måste ha ett egenkontrollprogram.

I offentliga lokaler och på serveringsställen, till exempel på restauranger, råder rökförbud förutom i särskilda rökrum eller på uteserveringar.

Kontrollera din verksamhet

Du som säljer tobaksvaror ska göra en särskild kontroll (egenkontroll) över din verksamhet. Syftet med egenkontrollen är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.

Du som är ansvarig ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal. Om du är ensamföretagare måste du själv hålla dig informerad.

Kontrollen ska vara skriftlig och du ska kunna visa upp din egenkontroll vid tillsynsbesök. Blanketten för anmälan av försäljning av tobaksvaror innehåller en mall för egenkontrollprogram som du kan följa.

Anmälan om försäljning

Här kan du anmäla försäljning av tobak (klicka på Näringsliv & arbete på blankettsidan).

Till din anmälan om att få sälja tobak ska du skicka med en kopia på ditt egenkontrollprogram. Blanketten för anmälan av försäljning av tobak innehåller även en mall för egenkontrollprogram som du kan följa. I mallen finns alla punkterna som måste ingå i programmet.

Om verksamheten byter ägare, ska en ny anmälan lämnas till kommunens miljöavdelning i god tid innan överlåtelsen sker.

Om du vill sluta sälja folköl ska du göra en avanmälan. Blankett hittar du på vår blankettsida (klicka på Näringsliv & arbete på blankettsidan).

Nya regler från 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 börjar en nya tobakslag att gälla. Då behöver du som säljer tobak ansöka om ett tillstånd. Ett tillstånd för att sälja tobak kostar 8 235 kronor (2019). Detta belopp ska betalas in i samband med ansökan. När din ansökan är registrerad hos miljöavdelningen skickar vi dig en faktura. När vi kan se att avgiften är inbetald påbörjas handläggningen av ansökan.

Med tobak menas till exempel cigaretter, cigariller, cigarrer, rulltobak, piptobak, snus, vattenpipstobak och portionstobak. Du som innan den 1 juli har anmält tobaksförsäljning behöver istället ansöka om tillstånd senast 1 november 2019. Om du ska börja sälja tobaksvaror efter 1 juli ska du ansöka om tillstånd innan du börjar.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Miljö- och byggnads-
förvaltningen

Tobak, folköl

Samuel Lindh
livsmedelsinspektör
0525-181 41

Helen Stråhle
livsmedelsinspektör
0525-183 64

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 81 Tanumshede