Tobak

Vid tobaksförsäljning skall en anmälan göras till omsorgskontoret. Anmälan gäller både vid försäljning i butik och i serveringslokal. I Tanums kommun är omsorgsnämnden ansvarig myndighet för tobaksförsäljning. Miljö- och  byggnadsnämnden utövar tillsyn av rökförbud i offentliga lokaler.

Villkor för försäljning

Tobak får bara säljas till personer över 18 år. För att få sälja tobak ska det finnas en noggrann egenkontroll i form av ett egentillsynsprogram, så att verksamheten följer de regler som finns. I offentliga lokaler och på serveringsställen, till exempel på restauranger, råder rökförbud förutom i särskilda rökrum eller på uteserveringar. Kontakta miljöavdelningen om du har frågor om rökfria miljöer.

Kommunen tar ut en avgift för tillsynen av tobak vilken är 800 kronor per år. Om anläggningen byter innehavare ska en ny anmälan lämnas till omsorgskontoret i god tid innan överlåtelsen sker.

Omsorgskontoret kan ge dig mer information i dessa frågor.

Anmälan om försäljning av tobaksvaror (på blankettsidan, klicka på Näringsliv & arbete).

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Alkohol, tobak, folköl

Elinor Östlin
alkoholhandläggare
0523-66 45 04

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede