Läkemedel

Receptfri handel utanför apotek

Den 1 november 2009 blev det tillåtet för andra aktörer än öppenvårdsapotek att sälja vissa receptfria läkemedel. Vilka läkemedel som får säljas framgår på Livsmedelsverkets sida "Läkemedel som får säljas utanför apotek"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läkemedel är inte vilken vara som helst. Om de används eller hanteras på fel sätt kan även receptfria läkemedel orsaka stor skada. Därför ställs höga krav på den som vill sälja läkemedel.

Kommunal kontroll

Vissa receptfria läkemedel får från den 1 november 2009 säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Kommunerna har i lagstiftningen fått ansvaret för kontrollen av att regelverket efterlevs och Läkemedelsverket har fått rollen som övergripande tillsynsmyndighet.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Alkohol, tobak, folköl

Elinor Östlin
alkoholhandläggare
0523-66 45 04

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede