Taxa för tillstånd och tillsyn

Bilaga 1. Taxa för tillsyn och prövning enligt alkohollagen

Tillståndsavgifter, nyansökningar, anmälan och ändringar

Ansökan om serveringstillstånd

Avgift, kronor

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap

8 500

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, cateringverksamhet

8 500

Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe

8 500

Stadigvarande serveringstillstånd för pausservering och trafiktillstånd

8 500Ansökan om tillfälligt tillstånd


Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

4 500

Tillfälligt serveringstillstånd slutna sällskap

1 500

Tillfälligt serveringstillstånd för pausservering och trafiktillstånd

2 000

Tillfällig utökning av befintligt tillstånd

2 000

Tillfälligt serveringstillstånd för provsmakning

1 500Ansökan om ändringar i tillstånd


Utvidgat/utökat tillstånd

4 000

Anmälan om betydande förändring i bolaget (ex ägarförhållande, personkrets)

4 000

Gemensamt serveringsområde

2 000


Anmälningar

Anmälan

Avgift, kronor

Anmälan om kryddning av alkoholdrycker

1 000

Anmälan om lokal för catering

1 000Avgift för kunskapsprov


Per provtillfälle

1 500

 

Avgifter för tillsyn

Avgift för tillsyn består dels av en fast avgift per år, dels en rörlig avgift som baseras på omsättningen/försäljningen
av alkoholdrycker. Försäljningen ska redovisas i restaurangrapporten varje år. När den inkommit skickas faktura.

Avgifts-klass

Årsomsättning
(kronor)

Fast avgift (kronor)

Avgift per år (kronor)

1

0 - 100 000

2 000

500

2

100 001 -
250 000

2 000

1 500

3

250 001 -
500 000

2 500

2 500

4

500 001 -
750 000

2 500

3 500

5

750 001 -
1 000 000

2 500

4 500

6

1 000 001 -
1 500 000

4 000

5 500

7

1 500 001 -
2 000 000

4 000

6 500

8

2 000 001 -
3 000 000

4 000

7 500

9

3 000 001 -
4 000 000

4 000

9 500

10

4 000 001 -
5 000 000

4 000

12 500

11

5 000 001 -
6 000 000

5 000

13 500

12

6 000 001 -
7 000 000

5 000

14 500

13

7 000 001 -
8 000 000

5 000

16 500

14

8 000 001 -
9 000 000

5 000

17 500

15

9 000 001 -
10 000 000

5 000

18 500

16

10 000 001 -
15 000 000

5 000

20 000

17

15 000 001 -
20 000 000

5 000

25 000

18

20 000 001 -

5 000

30 000

Förseningsavgift restaurangrapport

Avgift, kronor

Per påminnelse (påminnelse 1 skickas ut 30 dagar efter sista dag för inlämning, påminnelse 2 skickas ut 30 dagar efter sista dag för inlämning av påminnelse 1)

500/påminnelse

Efter 2 påminnelser debiteras tillsynsavgift enligt högsta avgiftsklass


Samtliga avgifter justeras årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Om det finns särskilda skäl får kommunstyrelsen, med hänvisning till verksamhetens omfattning eller övriga omständigheter, sätta ner eller efterskänka avgiften. Redan betald fast avgift återbetalas inte om verksamheten upphör det år som avgiften avser.

Taxan gäller från 2020-01-01.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kommunkansliet

Alkohol

Peter Husberg
alkoholhandläggare
0525-181 02

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede