Taxa för tillstånd och tillsyn

Bilaga 1. Taxa för tillsyn och prövning enligt alkohollagen

Tillståndsavgifter, nyansökningar, anmälan och ändringar

Ansökan om serveringstillstånd

Avgift, kronor

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap

8 850

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, cateringverksamhet

8 850

Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe

8 850

Stadigvarande serveringstillstånd för pausservering och trafiktillstånd

8 850Ansökan om tillfälligt tillstånd


Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

4 675

Tillfälligt serveringstillstånd slutna sällskap

1 550

Tillfälligt serveringstillstånd för pausservering och trafiktillstånd

2 075

Tillfällig utökning av befintligt tillstånd

2 075

Tillfälligt serveringstillstånd för provsmakning

1 550Ansökan om ändringar i tillstånd


Utvidgat/utökat tillstånd

4 175

Anmälan om betydande förändring i bolaget (exempelvis ägarförhållande, personkrets)

4 175

Gemensamt serveringsområde

2 075


Anmälningar

Anmälan

Avgift, kronor

Anmälan om kryddning av alkoholdrycker

1 050

Anmälan om lokal för catering

1 050Avgift för kunskapsprov


Per provtillfälle

1 550


Avgifter för tillsyn

Avgift för tillsyn består dels av en fast avgift per år, dels en rörlig avgift som baseras på omsättningen/försäljningen
av alkoholdrycker. Försäljningen ska redovisas i restaurangrapporten varje år. När den inkommit skickas faktura.

Avgifts-klass

Årsomsättning
(kronor)

Fast avgift (kronor)

Avgift per år (kronor)

1

0 - 100 000

2 075

525

2

100 001 -
250 000

2 075

1 550

3

250 001 -
500 000

2 600

2 600

4

500 001 -
750 000

2 600

3 625

5

750 001 -
1 000 000

2 600

4 675

6

1 000 001 -
1 500 000

4 175

5 725

7

1 500 001 -
2 000 000

4 175

6 750

8

2 000 001 -
3 000 000

4 175

7 800

9

3 000 001 -
4 000 000

4 175

9 875

10

4 000 001 -
5 000 000

4 175

13 000

11

5 000 001 -
6 000 000

5 200

14 050

12

6 000 001 -
7 000 000

5 200

15 100

13

7 000 001 -
8 000 000

5 200

17 175

14

8 000 001 -
9 000 000

5 200

18 225

15

9 000 001 -
10 000 000

5 200

19 275

16

10 000 001 -
15 000 000

5 200

20 850

17

15 000 001 -
20 000 000

5 200

26 025

18

20 000 001 -

5 200

31 225

Förseningsavgift restaurangrapport

Avgift, kronor

Per påminnelse (påminnelse 1 skickas ut 30 dagar efter sista dag för inlämning, påminnelse 2 skickas ut 30 dagar efter sista dag för inlämning av påminnelse 1)

500/påminnelse

Efter 2 påminnelser debiteras tillsynsavgift enligt högsta avgiftsklass


Samtliga avgifter justeras årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Om det finns särskilda skäl får kommunstyrelsen, med hänvisning till verksamhetens omfattning eller övriga omständigheter, sätta ner eller efterskänka avgiften. Redan betald fast avgift återbetalas inte om verksamheten upphör det år som avgiften avser.

Taxan gäller från 2022-01-01.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kommunkansliet

Alkohol

Peter Husberg
alkoholhandläggare
0525-181 02

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede