Taxa för tillstånd och tillsyn

Bilaga 1. Taxa för tillsyn och prövning enligt alkohollagen

Tillståndsavgifter, nyansökningar, anmälan och ändringar

Ny taxa från 2023-01-01

Ansökan om serveringstillstånd

Avgift, kronor

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap

9 200

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, cateringverksamhet

9 200

Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe

9 200

Stadigvarande serveringstillstånd för pausservering och trafiktillstånd

9 200Ansökan om tillfälligt tillstånd


Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

4 850

Tillfälligt serveringstillstånd slutna sällskap

1 600

Tillfälligt serveringstillstånd för pausservering och trafiktillstånd

2 150

Tillfällig utökning av befintligt tillstånd

2 150

Tillfälligt serveringstillstånd för provsmakning

1 600Ansökan om ändringar i tillstånd


Utvidgat/utökat tillstånd

4 350

Anmälan om betydande förändring i bolaget (exempelvis ägarförhållande, personkrets)

4 350

Gemensamt serveringsområde

2 150


Anmälningar

Anmälan

Avgift, kronor

Anmälan om kryddning av alkoholdrycker

1 100

Anmälan om lokal för catering

1 100Avgift för kunskapsprov


Per provtillfälle

1 600


Avgifter för tillsyn

Avgift för tillsyn består dels av en fast avgift per år, dels en rörlig avgift som baseras på omsättningen/försäljningen
av alkoholdrycker. Försäljningen ska redovisas i restaurangrapporten varje år. När den inkommit skickas faktura.

Avgifts-klass

Årsomsättning
(kronor)

Fast avgift (kronor)

Avgift per år (kronor)

1

0 - 100 000

2 150

550

2

100 001 -
250 000

2 150

1 600

3

250 001 -
500 000

2 700

2 700

4

500 001 -
750 000

2 700

3 750

5

750 001 -
1 000 000

2 700

4 850

6

1 000 001 -
1 500 000

4 350

5 950

7

1 500 001 -
2 000 000

4 350

7 000

8

2 000 001 -
3 000 000

4 350

8 100

9

3 000 001 -
4 000 000

4 350

10 250

10

4 000 001 -
5 000 000

4 350

13 500

11

5 000 001 -
6 000 000

5 400

14 550

12

6 000 001 -
7 000 000

5 400

15 650

13

7 000 001 -
8 000 000

5 400

17 800

14

8 000 001 -
9 000 000

5 400

18 900

15

9 000 001 -
10 000 000

5 400

20 000

16

10 000 001 -
15 000 000

5 400

21 600

17

15 000 001 -
20 000 000

5 400

27 000

18

20 000 001 -

5 400

32 400

Förseningsavgift restaurangrapport

Avgift, kronor

Per påminnelse (påminnelse 1 skickas ut 30 dagar efter sista dag för inlämning, påminnelse 2 skickas ut 30 dagar efter sista dag för inlämning av påminnelse 1)

500/påminnelse

Efter 2 påminnelser debiteras tillsynsavgift enligt högsta avgiftsklass


Samtliga avgifter justeras årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Om det finns särskilda skäl får kommunstyrelsen, med hänvisning till verksamhetens omfattning eller övriga omständigheter, sätta ner eller efterskänka avgiften. Redan betald fast avgift återbetalas inte om verksamheten upphör det år som avgiften avser.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kommunkansliet

Alkohol

Peter Husberg
alkoholhandläggare
0525-181 02

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede