Försäljning av folköl

I Tanums kommun är kommunstyrelsen tillsynsmyndighet för försäljning av folköl. Vid försäljning av folköl ska en anmälan göras till kommunstyrelsen. Anmälan gäller både vid försäljning i butik och i serveringslokal. Folkölsförsäljning behöver dock inte anmälas om ett gällande serveringstillstånd omfattar starköl, då sådant tillstånd även medger försäljning av folköl.

Med folköl menas öl med en alkoholhalt högre än 2,25 men lägre än 3,5 volymprocent. Folköl får bara säljas till personer över 18 år.

Villkor för försäljning

För att få sälja folköl skall lokalen vara godkänd eller registrerad som livsmedelsanläggning. Matvaror skall försäljas eller servering av lagad mat skall ske.

I en butik skall charkvaror, mejeriprodukter, frukt och grönsaker säljas. I en serveringslokal skall minst korv, hamburgare eller smörgås serveras. Det skall finnas en noggrann egentillsyn, över försäljningen, så att verksamheten följer reglerna, ett så kallat Egentillsynsprogram.

Om verksamheten byter ägare, ska en ny anmälan lämnas till kommunstyrelsen i god tid innan överlåtelsen sker.

Kostnader

Kommunen tar ut en avgift för tillsynen av folköl vilken är 800 kronor per år. Om anläggningen byter innehavare, ska en ny anmälan lämnas till kommunstyrelsen i god tid innan överlåtelsen sker.

Kommunstyrelsen kan ge dig mer information i dessa frågor.

Anmälan

Här kan du anmäla försäljning av folköl (på blankettsidan, klicka på Näringsliv & arbete).

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Omsorgsförvaltningen

Alkohol, tobak, folköl

Elinor Östlin
alkoholhandläggare
0523-66 45 04

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar

Folkhälsomyndighetens information om folköllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alkohollagen (SFS 2010:1622)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (finns under fliken Lagar på Riksdagens webbplats)