Besvärshänvisning

Detta beslut kan överklagas hos förvaltningsrätten. Alla överklaganden måste ske skriftligen.

Uppge varför ni anser att beslutet är oriktigt och hur ni vill att det skall ändras.

Kom även ihåg att uppge vilken som fattat beslutet (kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ordförande eller alkoholhandläggaren) samt datum för beslutet. Glöm inte att underteckna skrivelsen.

Utöver ert fullständiga namn behöver ni också ange ert organisationsnummer (personnummer vid enskild firma), telefonnummer och postadress.

Skicka överklagandet till adressen Tanums kommun, Kommunstyrelsen, 457 81 Tanumshede.

För ett överklagande skall kunna prövas måste det ha inkommit till kommunstyrelsen (tillståndsmyndigheten) inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Överklagandet kommer att skickas vidare till förvaltningsrätten, såvida inte kommunstyrelsen själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.

Om något är oklart är ni välkommen att vända er till kommunstyrelsen (tillståndsmyndigheten). Adress och telefonnummer finns angivet ovan.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Alkohol

Peter Husberg
alkoholhandläggare
0525-181 02

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede