Full fart i Storemyrsområdet

Tio år efter IAC:s nedläggning av bilpanelstillverkningen i Tanumshede har fabriken fått byggas ut för att klara nuvarande produktion, av takstolar. Och mittemot arbetar mer än dubbelt så många som när Extra Film stängde fotolaboratoriet 2010.

Idag är det inte längre tomma fabrikslokaler och öde parkeringsplatser som dominerar Storemyrsvägen utan nya verksamheter och nybyggnation. Planer på fler tomter ger förutsättningar för fortsatt expansion i området.

-Vi är glada över hur Storemyrsområdet utvecklats från avveckling till det blomstrande verksamhetsområde det är idag. Mark och lokaler har här gett förutsättningar för expansion, både för etablerade företag i kommunen och för nya, säger Elisabeth Jonsson, näringslivsutvecklare på kommunen.

Parkeringen vid Tedacthuset

Välfyllda parkeringsytor och välfyllda fastigheter kännetecknar nu Storemyrsvägen i Tanumshede, för inte så länge präglad av stora industrinedläggningar. Bilden är tagen vid Tedacthuset. Till vänster nyuppförda Erlandsson Bygg-fastigheten och i bakgrunden Deromes fastighet.

Behöver fler

Derome, som hösten 2015 tog över före detta IAC-fastigheten, driver byggvaruhandel och takstolstillverkning. För att fortsatt kunna utvecklas har en utbyggnad på 750 kvadrat gjorts och gårdsplanen har utökats.

-Vi vill hela tiden utvecklas och driva vår produktion effektivare, förklarar projektledare Mikael Johansson, nöjd med hur etableringen i Tanumshede utvecklats.

-Det går jättebra!

Deromes byggvaruhandel fick en flygande start genom köpet av Träminuten. Takstolsproduktionen har byggts upp från scratch.

Nu arbetar 50–60 anställda i de båda verksamheterna och framåt kommer det behövas ytterligare medarbetare, både produktionspersonal och ingenjörer. Ytorna, över 19 000 kvadrat, härbärgerar också flera andra företag.

Nyrenoverat kontorshotell

En av Deromes hyresgäster är Bohusprofiler AB, med tillverkning i glas och aluminium av till exempel uterum och ”Attefallshus”. Vid etableringen hösten 2012 måste det ljudisoleras noga för att inte störa dåvarande grannen, en filminspelningsstudio.

I Tedacthuset, före detta Extra Film, finns det en mängd olika verksamheter. Cirka 120 personer arbetar där, varav drygt hälften i kommunens tekniska förvaltning och miljö- och byggförvaltning. Revisions- och redovisningsbyråer, utbildningsorganisationer och teknikföretag är bland företagen under samma tak.

Efter nyss avslutad renovering av kontorshotellsdelen är ambitionen att åter ordna event för företag och privatpersoner.

-Vi vill vara en naturlig mötesplats, säger Patrik Arvidsson, fastighetsansvarig.

Derome, tvärts över vägen från Erlandsson Bygg.

Flaggor i topp utanför Erlandssons nybygge. Derome är grannen mittemot. Båda uppskattar läget. Derome har lätt att nå såväl kunder i Västsverige som Norge, om koncernens norska fabriker behöver hjälp.

Erlandsson i nya lokaler

Strax intill har Erlandsson Bygg sedan december ett nytt kontorshus, där en tredjedel av de 900 kvadratmetrarna ska hyras ut till andra företag. Nybygget är ett nav i den del av byggkoncernen som är verksam i Bohuslän, Dalsland och delar av Västergötland.

-Vi är totalt cirka 130 personer anställda inom avdelning Bohuslän/Dalsland, berättar affärsområdeschef Robert Johansson.

Tolv arbetar på kontoret i Tanum, inom kort ytterligare några personer.

Nybygget ersätter lokaler vid Apoteksvägen, som Erlandsson hyrde efter köpet av Bohusbyggarna men som med företagets expansion blev alltför trånga.

-Nu är vi nära men lite utanför centrum, lätta att nå även med skrymmande transporter och med stor p-yta, säger Robert Johansson, som tror att läget lockar fler verksamheter till området.

Veteran

Där finns inte bara nyetablerade utan också veteraner. Firman som fortsatt kallas Lurs Rör i folkmun men numera är en filial till Strömstads Värme & Sanitet flyttade till Tanumshede 1972 (från Lur). Fastigheten vid Storemyrsvägen är butik, kontor och bas för upp till tio montörer, med många uppdrag söderut i kommunen och i Sotenäs.

-Vi har ett ordentligt uppsving nu, berättar filialchef Robert Joelsson.

Läs även om Braxels (Br Axelssons El) etablering i detta område och om kommunens planer på att ta fram fler verksamhetstomter.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede