Affärscoacher testas

En nyanställning. Det blev resultatet av mötet med affärscoachen som kommunen erbjöd.

Byggföretagarna Simon Buhr och Björn Listad nappade direkt på att delta i en pilotstudie om affärscoachning, där Tanum ingår som en av sex kommuner.

Simon Buhr och Björn Listad

-Det kändes självklart att ta chansen att få träffa en affärscoach. Hon ställde många frågor - och var bra på att lyssna, berättar Simon Buhr, till vänster, och Björn Listad, som äger och driver två företag i byggbranschen.

-Det är bra om någon utomstående ser på verksamheten. Det är lätt att bli hemmablind. Hjulet snurrar och man hinner inte stanna till och skaffa en överblick, säger Simon Buhr.

Han och kompanjonen Björn Listad äger och driver snabbt växande Väster Bygg AB. 21 personer finns på lönelistan i detta bolag och systerföretaget, båda med bas på Greby utanför Grebbestad.

En av de senaste anställningarna, en ekonomi- och personalassistent, är en direkt följd av samtalen med affärscoachen.

Funderingar på att komplettera med en administrativ tjänst hade visserligen funnits sedan tidigare men inte förverkligats.

-Coachen frågade varför det inte blivit något. Hon frågade också hur mycket mer vi skulle hinna med om vi anställer en sådan person, berättar Björn Listad.

Deras svar på coachens frågor mynnade i beslutat att gå från idé till handling, ett steg de inte ångrar.

Exemplet illustrerar hur en affärscoach kan arbeta: Frågorna blir en hjälp för företagaren att själv tydliggöra behov och vägar framåt.

Anders PetterssonFörstora bilden

Anders Pettersson i arbete
med en grind. Han är en av
Väster Byggs snickare, med en
bakgrund inom inrednings- och
finsnickeri.

Utvärdering

Pilotstudien syftar till att ta reda på vad affärscoachning kan betyda för företag och om det är värdefullt att kunna erbjuda denna typ av stöd lokalt. Utvärderingen sker bland annat genom en enkät.

-Vi vill gärna kunna erbjuda våra företag mer stöd, nära och lättillgängligt. Genom studien kan vi testa konceptet. Vi vill veta hur det är att få denna insats på hemmaplan och vilken nytta företagen haft av coachningen, säger Elenor Olofsson, näringslivsutvecklare i Tanums kommun.

I en framtid skulle affärscoacher kunna bli viktiga länkar i ett system där företag, entreprenörer och innovatörer lokalt erbjuds olika former av stöd, exempelvis ledarskaps- och affärsutveckling och kontakter med forskning och utbildning. Nätverk av coacher med olika specialiteter kan bidra till ökad samverkan mellan företag, över kommungränser, och tillväxt.

Dialog om en sådan modell pågår med andra kommuner, främst i Fyrbodal, och med regionen.

Altanbygge i UlmekärrFörstora bilden

Altanbygge i Ulmekärr.
Simon Buhr, längst till
vänster på altanen, och
Björn Listad, på marken,
hälsar på bygglaget som
jobbar där: Dennis Persson
(grön tröja) och Marcus
Broström.

Positivt

Grebbestadsföretagarna Simon Buhr och Björn Listad är tacksamma över möjligheten de fick att prova en affärscoach under tre tillfällen i våras och ser gärna att kommunerna arbetar vidare på konceptet. Deras erfarenheter av träffarna med coachen är så positiva att de väljer att själva fortsätta anlita henne, för en uppföljning där även personalen införlivas.

Under vårens möten diskuterade de sådant som logistik, företagsstruktur och de egna rollerna.

-Vi pratade mycket om hur vi kan få vår personal att växa, att det kan vara viktigt att vi båda tar steg tillbaka och låter andra kliva fram, att vi har en struktur där personal kan ta mer ansvar, säger Björn Listad och tillägger:

-Kreativiteten stängs om man inte får lov att testa själv.

Frågor om olika praktiska problem kan tacklas på sätt som uppmuntrar egna lösningar.

-Vi ska inte bara peka och säga ”så här gör du” utan i stället fråga ”hur tycker du att vi ska göra?”.

Det är ett förhållningssätt som nu praktiseras alltmer i det dagliga arbetet.

De båda kompanjonerna ser ljust på framtiden.

-Vår ambition är att fortsätta växa!

Om- och tillbyggnad av hus i Grönemad.Förstora bilden

Om- och tillbyggnad av ett hus
i Grönemad. Jens Brorsson, till
vänster på fotot, Hampus
Tobiasson och Joel Andersson
(inte med på bilden) arbetar
här.

Fakta om studien:

Test av modell för regionalt nätverk med affärscoacher, en pilotstudie med företag från olika branscher genomförd inom ramen för projektet Maritim utveckling i Bohuslän.

Syfte: Bland annat att utvärdera nyttan av insatser lokalt, att fler företag får ta del av stöd för att växa och utvecklas, nära och lättillgängligt, och använda ett nätverk av coacher som samverkar.

Deltagare: 30 företag i kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Munkedal och Orust.

Coacher från Sumo Business Development AB, anlitat efter upphandling, har matchats med företag utifrån bransch och behov. Företagen har fått totalt 150 timmars coachsamtal.

Resultat av studien presenteras i september.

Fakta om byggföretag:

Simon Buhr och Björn Listad äger och driver Väster Bygg AB, startat 2012, och Väster Konsult & Entreprenad Teknik AB, startat 2016.

Verksamhet: Ny- och tillbyggnation, reparation, snickerier, uthyrning av byggnadsställningar, med mera.

Bas: Egna lokaler på Greby, Grebbestad, från december 2018.

Anställda: 21 personer, inklusive ledningen, främst snickare men även en murare. Antalet ökar stadigt.

Se även presentation i näringslivsutvecklarnas Stafettpinnen.

Kontakt

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede