Fadderföretag

Tjejer som gör tummen upp

Under ett par läsår, 2016-2018, samarbetade de två högstadieskolorna, ett 30-tal arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Näringslivsenheten samt Arbetsmarknadsenheten i projektet Fadderföretag. 
Kompetensplattform Tanum var en aktiv part i att ta fram konceptet. Företagen/arbetsplatserna representerade olika branscher, storlek på företag samt belägenhet i kommunen.

Projektet innebar att eleverna gruppvis om cirka 6 elever per grupp besökte sitt Fadderföretag på ett Inspirationsbesök under ett par timmar.  Under besöket ställde eleverna frågor som de förberett. De redovisade sedan "sitt" företag för sina klasskompisar, vilket innebar att eleverna fick kunskaper om olika typer av företag.

För eleven gav det en konkret upplevelse, inbjöd till nya relationer och en bred inblick i arbets- och yrkeslivet. Det är viktigt att inför kommande gymnasieval belysa och tydliggöra vilka olika yrken- och utbildningsbehov/vägar som finns och behövs i framtiden på vår lokala arbetsmarknad.

I årskurs nio bjuds eleverna in till Näringslivsdagen där det hålls en föreläsning kring kreativitet och entreprenörskap. Under dagen får eleverna även arbeta med verkliga case, "utmaningar", som företagen lämnat in.

Då prao, praktisk arbetslivsorientering, är obligatoriskt att genomföra för skolorna sedan 1 juli 2018 har vi valt att tills vidare pausa konceptet Fadderföretag.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede