Hållbar kunskapsturism

Logga Hållbar kunskapsturism

Tanums kommun deltar i projektet Hållbar kunskapsturism.

Hållbar Kunskapsturism vill synliggöra forskning och lokala miljöprojekt i norra Bohuslän och ge besökaren ytterligare anledningar att besöka området. Det hoppas de fyra kommunerna Sotenäs, Lysekil, Tanum och Strömstad som kommer samverka i ett gemensamt projekt som beviljats stöd från Tillväxtverket på drygt 1 miljon
kronor.

På Sotenäs Symbioscentrum pågår flera utvecklingsprojekt med havet och marina näringar i fokus. Exempelvis Sveriges första
marina återvinningscentral, där det även forskas på hur plast från haven ska kunna bli nya produkter. Och visst blir man nyfiken på att veta mer om konstgjorda hummerrev och utplacering av hummeryngel. Även Nordens Ark har flera
intressanta projekt och forskning kring biologisk mångfald att visa upp.

Kopplat till Tjärnö Marina laboratorium och Kosterhavets Nationalpark samverkar Tanums och Strömstads kommuner kring spännande projekt med havskolonilotter och Scary Seafood.

Även i Lysekil är havet i fokus, bland annat genom arbetet på Kristinebergs marina forskningsstation och Havets Hus.

Varje plats har sina unika värden att placera i sitt ”showroom” och tillsammans formar de fyra kommunerna en helhet som kan locka en helt ny grupp av besökare – kunskapsturisten. Samtidigt som invånare och semesterturister som lockas av
den fantastiska miljön i norra Bohuslän också kan laddas med ny kunskap.

Logotype för Tillväxtverket

Projektet kommer ledas från Sotenäs kommun i nära samverkan med Strömstads, Tanums och Lysekils kommuner samt övriga besöksmål och institutioner.

Kontaktperson för Tanums kommun:
Elenor Olofsson, näringslivsutvecklare, 0525-181 09

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede