Framtidsentreprenörer

Tanums kommun deltar i projektet ”Framtidsentreprenörer” som drivs av Fyrbodals kommunalförbund.

Tillhör du gruppen företagare med fler affärsidéer i byrålådan som du aldrig hinner förverkliga?

Vi träffar alltför ofta företagare med uppslag till såväl nya produkter som tjänster och ibland helt nya företag som är frustrerade över att tiden, kompetensen, kapitalet aldrig riktigt vill räcka till för att förverkliga dem.

I projektet Framtidsentreprenörer ska kommunalförbundet, tillsammans näringslivskontoren inom förbundets kommuner och de organisationer vars uppdrag är att på olika sätt stödja företagandet ta tillvara den kreativitet och innovation som finns bland entreprenörer i kommunen och därigenom skapa tillväxt bland små och medelstora företag så att fler företag utvecklas, konkurrenskraften stärks och nya företag skapas.

Projektet vänder sig till redan etablerade företagare såväl som alla personer med drivkraft och vilja att starta och utveckla produkter, tjänster, projekt och företag. Vi har idag dessutom en unik möjlighet i form av alla utrikesfödda med olika kunskaper och erfarenheter, som vill etablera sig i någon av våra kommuner. Flera av dem har både lång och bred erfarenhet av att driva och utveckla företag.

Inom Fyrbodal har man identifierat branscher som är extra viktiga för oss; fordons-, verkstads-, livsmedels- samt massa- och pappersindustrin. Andra viktiga branscher är handel och besöksnäring. Alla idéer inom dessa, men även andra, områden välkomnas!

Projektet kommer att drivas genom entreprenörsgrupper med minst tre medlemmar, där både jämställdhet och mångfald ska eftersträvas. För att rätt kompetens ska ingå i entreprenörsgruppen kommer affärsidéerna att matchas mot entreprenörernas tidigare erfarenhet och kunskap. Utvecklingen av idéerna kan leda till projekt inom företagen men också till avknoppningar i vilka företaget kan ha andelar.

I arbetet har projektet tillgång till alla de resurser som finns inom Västra Götalands regionen såväl som nationellt, för att stödja innovation och affärsutveckling. Exempelvis: Innovatum, Almi, Nyföretagarcentrum, Connect Väst, Arbetsförmedlingen, Drivhuset, Ung Företagsamhet med flera.

Både företag och entreprenörer får möjlighet att höja sin kompetens inom affärsutveckling och företagande genom de seminarier och workshops som ska arrangeras, under de två år projektet pågår.

Är du en företagare som har idéer och vill få hjälp att utveckla dem och därmed höja kompetensen och stärka konkurrenskraften i ditt företag samtidigt som du främjar integrationen i vårt samhälle, hör av dig till projektledaren eller vänd dig till näringslivskontoret i din kommun.

Projektledare Christel Thuresson
christel.thuresson@fyrbodal.se
Mobil: 0709-66 62 46

EU-logga
Västra Götalandsregion loggo

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede