Bra företagsklimat i Fyrbodal 

Tanums kommun deltar i projektet ”Bra företagsklimat i Fyrbodal” som drivs av Fyrbodals kommunalförbund.
Detta projekt ska förenkla för företagsamhet genom att utveckla arbetssätten i ärendehanteringen och myndighetsutövningen så att företagen får god kommunal service. Det ska komplettera de insatser som redan görs i kommunerna.

Projektet sätter även stort fokus på intern och extern kommunikation för att öka kännedomen om företagens behov och kommunernas möjligheter att hjälpa företag. Det ska också ta fram konkreta verktyg för att underlätta för företagen vid kommunkontakter. 

Aktiviteter i projektet Företagsklimat Fyrbodal: 

Projektet ska arrangera utbildningen Förenkla helt enkelt eller motsvarande för kommunerna i Fyrbodal så att alla kommuner har genomgått den när projektet är slut.

  1. Projektet ska hjälpa kommunerna att förverkliga och uppdatera/vidareutveckla de handlingsplaner som arbetats fram under Förenkla Helt Enkelt eller motsvarande genom att i dialog med de ansvariga för handlingsplanen tillsätta det processtöd som behövs. Studiebesök hos lyckosamma kommuner ska göras för erfarenhetsutbyte.
  2. Projektet ska utforma och erbjuda kompetensutvecklingsinsatser för att tillgodose de behov som finns bland personalen i kommunerna; till exempel värdskapsutbildning, kunskap om företagarnas villkor, införande av digitala tjänster innebär behov av kompetensinsatser, med mera.
  3. Ett par stormöten ska anordnas för tjänstemän och politiker i alla kommuner för att skapa delaktighet och engagemang i arbetet med att gemensamt skapa ett bättre företagsklimat i Fyrbodal.
  4. Ett gemensamt digitalt verktyg ska tas fram för att underlätta och effektivisera ärendehanteringen och myndighetshandläggningen i alla Fyrbodals kommuner. Projektet ska även inkludera Sveriges Kommuner och Landstings arbete med att förenkla för företagen genom utvecklingen av http://www.verksamt.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster genom dialog med Sveriges Kommuner och Landsting så att utvecklingen av de digitala tjänsterna ligger i linje med SKLs arbete.
  5. Projektet ska arbeta aktivt med intern och extern kommunikation för att skapa ökad förståelse för företagens förutsättningar och behov, näringslivet och kommunernas möjligheter och skyldigheter i myndighetsutövandet.
Kugghjul

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede