Kompetensplattform Tanum

Bild på deltagarna i Kompetensplattformens styrgrupp

I Tanum finns en lokal Kompetensplattform med en styrgrupp bestående av 15 personer.
Av dessa representerar 5 personer Tanums kommun, en Arbets-förmedlingen, en Folkhögskolan och 8 är näringslivsföreträdare.
Styrgruppen träffas ungefär 3 gånger per år i syfte att diskutera utmaningar kring kompetensförsörjning samt för att förse tematiska forumgrupper med konkreta uppdrag att genomföra.

Kompetensplattformen har bland annat varit aktiv med att arbeta fram konceptet Fadderföretag.
Här kan du läsa mer om Fadderföretag.

Är du intresserad av frågor kring kompetensförsörjning och vill engagera dig i styrgruppsarbetet välkommen att kontakta Elisabeth Jonsson 0525-180 76.

I styrgruppen sitter:

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
Tel. 0525-181 09

Elisabeth Jonsson
Tel. 0525-180 76

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede