Kompetensplattform Tanum

Bild på deltagarna i Kompetensplattformens styrgrupp

I Tanum finns en lokal Kompetensplattform med en styrgrupp bestående av 15 personer.
Av dessa representerar 5 personer Tanums kommun, en Arbets-förmedlingen, en Folkhögskolan och 8 är näringslivsföreträdare.
Styrgruppen träffas ungefär 3 gånger per år i syfte att diskutera utmaningar kring kompetensförsörjning samt för att förse tematiska forumgrupper med konkreta uppdrag att genomföra.

Kompetensplattformen har bland annat varit aktiv med att arbeta fram konceptet Fadderföretag.
Här kan du läsa mer om Fadderföretag.

Är du intresserad av frågor kring kompetensförsörjning och vill engagera dig i styrgruppsarbetet välkommen att kontakta näringslivsutvecklarna.

I styrgruppen sitter:

Kontakt

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede