Kräftfiskare och gym fick besök

Företagssamma Fjällbackabor hörde till dem som fick besök av politiker och kommunala chefer på näringslivsdagen.

-Käckt att de kommer ut och får se vad vi sysslar med och vilka behov vi har, sa Ingemar Granqvist.

Han är burfiskaren som tillsammans med kolleger utvecklat ett slutet system för förvaring av levande havskräftor i bassänger. Vattnet renas i en ny anläggning, en prototyp som nu utvärderas i Fjällbacka.

Liselotte Broberg och Ingemar Granqvist

Ingemar Granqvist, fiskare i Fjällbacka sedan 1990, och kommunalrådet Liselotte Broberg vid kajen som används som förvaringsplats för burfiskarnas redskap.

När kommunalrådet Liselotte Broberg (M) och kommunchef Ulf Ericsson tittade in var fiskarkollegan Ove Leandersson i full färd med att se över och väga lådvis med kräftor inför transporten till grossister.

Kräftfiskarna Granqvist, Leandersson och Kalle Kahlman driver tillsammans handelsbolaget Fjällbackakräftan, som förvarar och säljer fångster de bärgar var och en för sig.

Kräftor

Från hålor i havsbottnen till fack
i lådor. Levande Fjällbackakräftor
förvaras i slutet system, med
biologisk rening av vattnet, innan
de transporteras till grossisterna.

Till prinsbröllop

De levande kräftorna går numera enbart till svenska marknaden, ofta krogar i Stockholm. Meriterade kockar har hjälpt till att sprida kännedom om kräftorna från Fjällbacka, som det senaste året serverats på både Nobelmiddag och prinsbröllop.

Liselotte Broberg tycker det är bra att fler får chans att äta pinfärska kräftor och berömde företagsamheten:

-Fantastiskt roligt, spännande och kreativt!

Ingemar Granqvist passade på att lufta oro för lokalfrågan. Vad som ska hända med nuvarande lokal, i en före detta konservfabrik, är ovisst. Det beror på hur närbelägna reningsverksfastigheten ska nyttjas när verket avvecklats.

Granqvist är mycket nöjd med nuvarande lokal men kan, efter en avveckling av reningsverket, se bassängerna där som ypperliga för levandeförvaringen och för en utveckling av nuvarande samarbete med försöksodling av hummer och havskatt.

Nu närmar det sig vinterstopp för burfisket i hans företag Väderö Fisk, som även rymmer sådant som skaldjurssafari. Under vintern ser Ingemar Granqvist över sina 800 kräftburar i den egna fastigheten vid Aspelidsvägen.

Hälsan i Fjällbacka

-Jag brukar lägga in träning trots
att dagarna är tuffa. Det är jätte-
viktigt, sa kommunalrådet Lise-
lotte Broberg, till vänster, till
gyminnehavaren Susanne
Hadenius-Granqvist.

Träning och träffpunkt

Större delen av utrymmena där, cirka 500 kvadratmeter, används för det gym som hustrun Susanne Hadenius-Granqvist driver sedan många år tillbaka. Hälsan i Fjällbacka har cirka 200 medlemmar som med fritt tillträde till lokalerna kan välja den träningstid som passar - för en del klockan fem på morgonen. På kvällarna är det mycket gruppträning och gymmet är då också en uppskattad träffpunkt.

Alltfler tränande seniorer på dagtid är en trend och även en hel del sommargäster och delårsboende har funnit vägen till Hälsan.

Kommunbesöket Fjällbacka var ett av 30-talet i samband med onsdagens näringslivsdag, som inleddes med en frukostsamling (se nedan).

-Tillsammans med kommunchef Ulf Ericsson besöker jag regelbundet två tre företag i veckan. Sedan jag tillträdde som kommunalråd i januari 2015 har vi gjort cirka 70 företagsbesök, berättade Broberg.

-Vi vill ju ha en dialog och besöken är uppskattade. Vi får många bra idéer om hur vi kan utveckla vår verksamhet, säger hon.

Fjällbackakräftans lokaler

Fiskaren Ove Leandersson
lyfter upp en av havskräftorna.
I bakgrunden informerar
Ingemar Granqvist, kom-
panjon i företaget Fjäll-
backakräftan, kommunchef
Ulf Ericsson (i mitten) och
kommunalrådet Liselotte
Broberg (M).

Näringslivsutvecklarna i Tanums kommun

Kommunens näringslivsut-
vecklare, från vänster Elenor
Olofsson, Elisabeth Jonsson
och Anneli van Roijen, var
mycket nöjda med uppslut-
ningen på näringslivsfrukosten.