Ostron och prisutdelning i fokus på After Work

Tanums kommun bjöd 5 maj tillsammans med Tanum Turist och Företagarna in till After Work som en upptakt inför Öppna Grebbestadsmästerskapen och Nordiska Mästerskapen i Ostronöppning.

Drygt 160 personer från näringsliv och kommun minglade och tog tillfället att äta skaldjur tillsammans. Kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd inledde kvällen med att informera om aktualiteter i kommunen. 

-Det pågår olika satsningar för bättre kommunikation och service till näringslivet. Nu börjar vi se ett förbättrat resultat i undersökningar. Vi ser att vi är på rätt väg. Vi är glada över att årets arrangemang är så välbesökt, säger Liselotte Fröjd.

Ola Dahlman Förstora bilden

Ola Dahlman Grebbestad Tångknäcke

Stafettpinnen Tanums Näringsliv

Genom lottning av de företag som deltog tog Liselotte även chansen att dela ut Stafettpinnen för Tanums näringsliv för första gången. Näringslivsenheten och kommunledningen gör över 100 företagsbesök per år. Ett nytt koncept för dessa besök är den så kallade stafettpinnen, där det företag som besöks skickar vidare ”stafettpinnen” till nästa företag som kommunledningen ska besöka. Det blev Grebbestad Tångknäcke som kommer få det första Stafettpinnebesöket.

-Tanken med Stafettpinnen är företagen styr en del av
kommunledningens företagsbesök och på så vis får vi hjälp av företagarna att lära känna ännu fler, säger näringslivsutvecklare Elisabeth Jonsson.

Stafettpinnens vandring kommer att följas via vår Facebookgrupp ”Näringslivsutvecklarna i Tanums kommun” och på tanum.se.

Priset Årets företagare delas utFörstora bilden

Prisutdelning

Premierade och hyllade fler företag

Under eventet premierades framgångsrika företag. Företagarna Tanum delade ut det ärofyllda priset ”Årets företagare” vilket 2017 tilldelades Freddy Lund på Tenstar Simulation.

Samtidigt hyllades Vitlycke Museum, som nominerades till Turistpriset 2016, och Everts Sjöbod som i februari 2017 på Grand Travel Award i Stockholm tilldelades Ekoturismpriset.

Värdefull kontaktyta och knivskarp tävling

Näringslivet utmanade senare Tanums kommuns politiker och
tjänstemän i en spännande ostronöppnartävling, i vilken näringslivet slutade som segrare. Vi kan konstatera att det fanns flera skickliga ostronöppnare med i tävlingen.

-Idag är vi en härlig blandning: politiker, tjänstemän och
företagare tillsammans, inledde näringslivsutvecklare Elenor Olofsson som tillsammans med Tove Bengtsson, Tanum Turist, och Magnus Olsson, ordförande Företagarna Tanum, var konferencierer för eftermiddagen.

- Vi vill skapa en bra kontaktyta, ge företagare tillfälle att knyta kontakter sinsemellan och träffa företrädare för kommunen under lättsamma former, fortsätter Elenor.