Succé för soligt mingel på skepp

Stor succé blev det för fredagens After Work på Ostindiefararen Götheborg, på visit i Grebbestad. Cirka 170 personer från näringsliv och kommun minglade på ett soligt, tjärdoftande däck och fick information om både ostindiefarten och aktualiteter i kommunen.

Vårens sista Before Work blev ett populärt After Work med mingel ombord på Ostindiefararen Götheborg, på tillfälligt besök i Grebbestad.

-Suveränt, tyckte Christian Haneson, Kungsbacka.

Han planerar att flytta basen för sitt eventbolag till Grebbestad, där han har sin mor Britt-Marie och många ungdomsminnen, och uppskattade tillfället att träffa folk från olika yrkeskategorier.

Hans känsla är att kommunens företagare är bra på att hjälpas åt och träffen ombord på Götheborg var just ett uttryck för samverkan. Företagarna Tanum och föreningen Tanum Turist var kommunens medarrangörer och medfinansiärer.

-Positivt att det går att ordna något som detta med gemensamma krafter. Arbeta tillsammans på olika sätt vill vi fortsätta med, även om vi inte alltid kan stoltsera med ett skepp som detta.

Det sa Elenor Olofsson, näringslivsutvecklare i kommunen, som gladde sig över all positiv respons på detta After Work som ersatte vårens sista Before Work.

Att erbjuda tillfälle att mötas och knyta kontakter var ett huvudsyfte och många samtal utspann sig över mingelmat och -dryck, samtidigt som Patrik Wingård och Mattias Bäckman underhöll med musik och sång.

Återseenden

Njöt av att återse skeppet gjorde Aleka Karageorgopoulos, chef för Vitlycke museum. Under tiden som Götheborg byggdes och skeppets historia skulle berättas för hugade sponsorer förmedlade hon, genom sitt kulturproduktionsbolag, artister som kunde gestalta skeppsprofiler som Sill-Stina och skeppsläkaren.

För Christin Appelqvist från Resö blev det också ett nostalgiskt återseende.

-Jag seglade med Götheborg på jungfruturen Stockholm-Göteborg.
Hon har nyss disputerat på en avhandling om skeppsmask och luftade en fundering på om det möjligen finns sådan i skeppets skrov.

-I Asien är den mer aggressiv än här.

Till Asien är Götheborg åter på väg.

-Kinaresa nummer två står för dörren, berättade kaptenen Carsten Hedlund.

Odör

Sander Zikowitz, iklädd rollen som mäktig superkargör, chef över skeppslasten, gav en bred redogörelse för Svenska Ostindiska Companiets historia, slitsamt liv ombord för en besättning på uppemot 140 man och ursprungliga Götheborgs förlisning.

Skeppen förde med sig en mängd levande husdjur.

-Man kunde känna lukten från skeppen långt innan de syntes, berättade superkargören.

Information om nutid i Tanums kommun gavs av kommunalrådet Liselotte Broberg som hade mycket positivt att rapportera men även nämnde bostadsproblemet.

-I höst kallar vi branschföreträdare till en träff för att se hur vi kan skapa fler bostäder.

Daniel Abrahamsson från Tanum Turist framhöll föreningens ambitioner att utveckla värdskapet och locka fler besökare utanför högsäsongen.

Företagarna Tanum representerades av Magnus Olsson.

-En otroligt stolt medarrangör, sa han.

Besöksfakta

Ostindiefararen Götheborgs besök inleddes med storstilad välkomstceremoni på torsdagen och avslutades med öppet skepp för allmänheten under veckoslutet.

Kommunen var huvudfinansiär för besöket. Gästhamnsbolaget Väst och Tanum Hamnar bistod på olika sätt.

Anlöpet kom till efter en förfrågan från Götheborg, på seglats från Oslo och söderut, en del av årets Europaresa.

Götheborg besökte även Grebbestad 2007.

FLER BILDER (klicka för att förstora):

Deltagarna i After Work på Ostindiefararen Götheborg togs emot av en glad kvartett från arrangörerna: från vänster Eva Pettersson, Anneli van Roijen, Ingalill Trollnäs och Marie Landgren. Bland gästerna var fastighetsmäklare Inger Jakobsson, till höger, som såg Götheborgs besök som mycket positivt för kommunen och Grebbestad.

Deltagarna i After Work på Ostindiefararen Götheborg togs emot av en glad kvartett från arrangörerna: från vänster Eva Pettersson, Anneli van Roijen, Ingalill Trollnäs och Marie Landgren. Bland gästerna var fastighetsmäklare Inger Jakobsson, till höger, som såg Götheborgs besök som mycket positivt för kommunen och Grebbestad.

Kapten Carsten Hedlund och kommunalrådet Liselotte Broberg välkomnade alla besökare personligen, närmast kameran Christin Appelqvist med sonen Erik Appelqvist Hahne.

Kapten Carsten Hedlund och kommunalrådet Liselotte Broberg välkomnade alla besökare personligen, närmast kameran Christin Appelqvist med sonen Erik Appelqvist Hahne.

Byggmästaren Kjell Jacobson, till vänster, och kommunpolitiker Hans Schub i samtal på Götheborgs däck.

Byggmästaren Kjell Jacobson, till vänster, och kommunpolitiker Hans Schub i samtal på Götheborgs däck.

Glada över ett lyckat arrangemang, från vänster näringslivsutvecklare Elenor Olofsson och kommunalrådet Liselotte Broberg, Tanums kommun.

Glada över ett lyckat arrangemang, från vänster näringslivsutvecklare Elenor Olofsson och kommunalrådet Liselotte Broberg, Tanums kommun.

Christian Haneson var en av många som uppskattade möjligheten att träffas ombord på Götheborg.

Christian Haneson var en av många som uppskattade möjligheten att träffas ombord på Götheborg.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede