Rådgivning och stöd

Pilar på väg

Här kan du som funderar på att starta, nyligen har startat eller redan driver företag få tips på vart du kan vända dig för rådgivning, kompetensutveckling och finansiering.

ALMI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tanums kommun erbjuder tillsammans med Almi Väst nystartade och små- och medelstora företag som vill växa möjlighet till stöd och rådgivning.
Starta företag, Utveckla företag, Sälja eller köpa företag, Företag i ekonomisk kris?
Oavsett vad du behöver hjälp och stöd med, hör av dig till oss Näringslivsutvecklare så hjälper vi dig vidare!
Sedan januari 2019 har Almi Väst uppdraget från Fyrbodals kommunalförbund att vara den sammanlänkande parten för distribuerad affärs-och företagsutveckling i Fyrbodal.

Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
När du ska söker nya medarbetare. På Arbetsförmedlingens hemsida finns även många tips och verktyg som kan vara bra vid rekrytering.

Business Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Business Sweden erbjuder tjänster i alla skeden av ett företags internationalisering. Från kvalificerad rådgivning till handfast etableringsstöd på en ny marknad.

Connect Väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
FöretagsAcceleratorn vänder sig till etablerade små- och medelstora företag. Programmet bygger på hjälp-till-självhjälp och fungerar som ett verktyg för att VD enklare ska kunna nå sina tillväxtmål.  
- Språngbrädan ger tillväxtföretag möjlighet att förädla och förbättra sin affärsplan samt utbildning i presentationsteknik.

Coompanion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - kooperativt företag
Vill du starta ett kooperativt företag kan du få rådgivning genom Coompanion.

Coompanion tror att en liten grupp kan förändra världen genom att göra saker tillsammans. Coompanion stöttar er med coachning och rådgivning oavsett om det handlar om att starta företag, ha kvar affären i byn eller att medarbetarna ska ta över vid ett ägarskifte.

Energi- och klimatrådgivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tanums kommun erbjuder energi- och klimatrådgivning till alla företag. I samband med besöket kan företaget få tips och råd om besparingsåtgärder samt en enklare energiöversyn av företagets lokaliteter.
Ring gärna Eva Ginstrup på 0522-69 63 54 och boka tid för ett besök eller mejla på energiradgivning@uddevalla.se.
Läs mer om vad vi erbjuder av klimat och energirådgivning här

Företagsakuten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
För företag i ekonomisk kris erbjuder Fyrbodals kommunalförbund företag gratis rådgivning.

Ekonomisk kris kan till exempel vara obetalda skulder, problem att betala skatter, problem med lönsamheten eller att det är omöjligt att betala ut anställdas löner.

HoloHouse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
HoloHouse, f.d Miljöbron, fungerar som en länk mellan näringslivet och den akademiska världen, genom att förmedla projekt. Projekten har miljö och hållbar utveckling gemensamt och behandlar allt från miljöledning, avfall och energiteknik till ekonomi, psykologi och produktutveckling.

Industriella utvecklingscentra IUC Väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
IUC Väst är ett företagsnätverk som jobbar för den tillverkande industrin i Fyrbodal. Syftet är att hjälpa företag ur målgruppen att utvecklas.
 
Innovatum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Innovatum teknikpark är en brygga mellan näringsliv, forskning, utbildning, enskilda innovatörer och allmänhet.

Inkubatorn erbjuder:
- En kreativ och tillåtande miljö för nystartade företag
Projektarenan erbjuder:
- En professionell plattform för forskning och utvecklingsprojekt
Produktionstekniskt Centrum erbjuder:
- Ett helt hus fullt av ny kunskap och utrustning i världsklass

Livsmedelsföretag
Mer information för dig som funderar på att starta livsmedelsföretag.

Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skatteverket anordnar informationsträffar om bland annat skatter, avgifter, bokföring och deklaration.

Support Group Network Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Support Group Network, SGN, är en ideell icke-statlig organisation som initierats av flyktingar och samarbetar med lokala samhällen. SGN bjuder in målgruppen utrikes födda till föreläsningar och workshops om bland annat hur man startar och driver företag i Sverige.

StyrelseAkademien Fyrbodal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
StyrelseAkademien Fyrbodal hjälper företag som vill utveckla och förbättra sitt styrelsearbete.

Svenskt Marintekniskt Forum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Svenskt Marintekniskt Forum är en ideell förening som samlar den marintekniska branschen. Föreningen verkar för att utveckla nya och mindre miljöbelastande produkter, effektivare produktion och samverkan mellan företag, universitet och offentliga företrädare.

Turistrådet Västsverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Turistrådet Västsverige är Västra Götalandsregionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. Verksamheten syftar till att driva besöksnäringsutveckling i samverkan med inhemska eller internationella partners och öka konkurrenskraften hos regionens företag. 

Verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - information och tjänster från myndigheter
Information och tjänster för dig som driver eller vill starta företag. Här hittar du information, verktyg och e-tjänster från flera myndigheter. Du kan skapa en affärsplan och registrera enskild näringsverksamhet.

Kontakt

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Jenny Åslund
0525-180 76

Besöks/postadress

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede