Rådgivning och stöd

Pilar på väg

Här kan du som funderar på att starta, nyligen har startat eller redan driver företag få tips på vart du kan vända dig för rådgivning, kompetensutveckling och finansiering.

Affärscoach genom projektet MUB, Maritim utveckling i Bohuslänlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Missa inte tillfället att kostnadsfritt arbeta ihop med en professionell affärscoach.
Du bestämmer själv inom vilka områden du vill ha stöd.
Det kan gälla finansiering, covid-19, kompetensfrågor, affärsmodeller, nätverk, forskningssamarbeten med mera.
Coachningen består av ett antal träffar med uppgifter däremellan och pågår under 2-3 månader på orten där du är verksam.
Erbjudandet är begränsat och kostar dig inget mer än din hjälp med utvärderingen av metoden. du vill vara med, kontakta näringslivsutvecklare Elenor Olofsson
Telefon 0525-18109

ALMIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tanums kommun erbjuder tillsammans med Almi Väst nystartade och små- och medelstora företag som vill växa möjlighet till stöd och rådgivning.
Starta företag, Utveckla företag, Sälja eller köpa företag, Företag i ekonomisk kris?
Oavsett vad du behöver hjälp och stöd med, hör av dig till oss Näringslivsutvecklare så hjälper vi dig vidare!
Sedan januari 2019 har Almi Väst uppdraget från Fyrbodals kommunalförbund att vara den sammanlänkande parten för distribuerad affärs-och företagsutveckling i Fyrbodal.

Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
När du ska söker nya medarbetare. På Arbetsförmedlingens hemsida finns även många tips och verktyg som kan vara bra vid rekrytering.


Connect Västlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
FöretagsAcceleratorn vänder sig till etablerade små- och medelstora företag. Programmet bygger på hjälp-till-självhjälp och fungerar som ett verktyg för att VD enklare ska kunna nå sina tillväxtmål.  
- Språngbrädan ger tillväxtföretag möjlighet att förädla och förbättra sin affärsplan samt utbildning i presentationsteknik.

Coompanionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - kooperativt företag
Vill du starta ett kooperativt företag kan du få rådgivning genom Coompanion.

Coompanion tror att en liten grupp kan förändra världen genom att göra saker tillsammans. Coompanion stöttar er med coachning och rådgivning oavsett om det handlar om att starta företag, ha kvar affären i byn eller att medarbetarna ska ta över vid ett ägarskifte.

Energi- och klimatrådgivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tanums kommun erbjuder energi- och klimatrådgivning till alla företag. I samband med besöket kan företaget få tips och råd om besparingsåtgärder samt en enklare energiöversyn av företagets lokaliteter. Boka en tid som passar med rådgivare Roger Fredriksson på 0708-450496.

Energicoach till företag
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Har ditt företag en energianvändning under 300 000 kWh per år? Då kan du få hjälp med att energieffektivisera och både spara pengar och bidra till en bättre miljö.
Projektet Coacher för energi och klimat drivs som ett kommunsamarbete. Fördjupad rådgivning erbjuds till företag som aktivt vill arbeta med att minska sin energianvändning. Fokus ligger på olika typer av verkstäder men alla företag är välkomna att delta. Syftet är att ge ditt företag tillgång till metoder, arbetssätt och verktyg för att minska energianvändningen.
Projektet är särskilt riktat till små och medelstora företag.

Entreprenörsarenanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Entreprenörsarenan ska erbjuda inspiration och tillväxtmiljö och göra vägen till marknaden kortare med hjälp av:
- Råd och stöd av erfarna företagare
- Tillgång till nätverk och stimulerande miljö
- Kunskap om hur man gör affärer av idéer

Business Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Business Sweden erbjuder tjänster i alla skeden av ett företags internationalisering. Från kvalificerad rådgivning till handfast etableringsstöd på en ny marknad.

Industriella utvecklingscentra IUC Västlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
IUC Väst är ett företagsnätverk som jobbar för den tillverkande industrin i Fyrbodal. Syftet är att hjälpa företag ur målgruppen att utvecklas.
 
Innovatumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Innovatum teknikpark är en brygga mellan näringsliv, forskning, utbildning, enskilda innovatörer och allmänhet.

Inkubatorn erbjuder:
- En kreativ och tillåtande miljö för nystartade företag
Projektarenan erbjuder:
- En professionell plattform för forskning och utvecklingsprojekt
Produktionstekniskt Centrum erbjuder:
- Ett helt hus fullt av ny kunskap och utrustning i världsklass

Livsmedelsföretag
Mer information för dig som funderar på att starta livsmedelsföretag.

Miljöbronlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Miljöbron fungerar som en länk mellan näringslivet och den akademiska världen, genom att förmedla projekt. Projekten har miljö och hållbar utveckling gemensamt och behandlar allt från miljöledning, avfall och energiteknik till ekonomi, psykologi och produktutveckling.


Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skatteverket anordnar informationsträffar om bland annat skatter, avgifter, bokföring och deklaration.

StyrelseAkademien Fyrbodallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
StyrelseAkademien Fyrbodal hjälper företag som vill utveckla och förbättra sitt styrelsearbete.

Svenskt Marintekniskt Forumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Svenskt Marintekniskt Forum är en ideell förening som samlar den marintekniska branschen. Föreningen verkar för att utveckla nya och mindre miljöbelastande produkter, effektivare produktion och samverkan mellan företag, universitet och offentliga företrädare.

Turistrådet Västsverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Turistrådet Västsverige är Västra Götalandsregionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. Verksamheten syftar till att driva besöksnäringsutveckling i samverkan med inhemska eller internationella partners och öka konkurrenskraften hos regionens företag. 

Verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - information och tjänster från myndigheter
Information och tjänster för dig som driver eller vill starta företag. Här hittar du information, verktyg och e-tjänster från flera myndigheter. Du kan skapa en affärsplan och registrera enskild näringsverksamhet.


Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Näringslivsenheten

Elenor Olofsson
0525-181 09

Elisabeth Jonsson
0525-180 76

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede